pas rowerowy Kościuszki. Na zdjeciu rowerzysta na pasie rowerowym
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Trwają prace związane z powiązaniem w jedną całość pasa rowerowego na ulicach Puławskiej i Kościuszki. Niebawem bezpiecznie przejedziemy rowerem przez całe centrum miasta.

  • Najważniejsza jest dla nas poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu: pieszych, kierowców i rowerzystów.
  • Celem na tę kadencję było połączenie w całość rozrzuconych po mieście fragmentów dróg rowerowych – wnioskowali o to mieszkańcy.
  • Potrzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do zmian w organizacji ruchu. Apelujemy o szczególną ostrożność zarówno do kierowców, jak i rowerzystów.

W ubiegłym tygodniu na ulicy Kościuszki w Piasecznie rozpoczęły się prace związane z wyznaczeniem pasa ruchu dla rowerów. Prace malarskie dzięki którym istniejący pas rowerowy na ulicy Puławskiej i dwa odcinki na ulicy Kościuszki (przy skwerze Kisiela oraz obok sklepu Biedronka) zostaną połączone w jeden ciąg, nadal są prowadzone. Po zakończeniu realizacji oznakowania poziomego odsłonięte zostaną znaki pionowe informujące o pasie ruchu dla oznaczonych pojazdów – w tym przypadku rowerów.

Należy pamiętać, że dopóki prace drogowe nie zostaną zakończone, podlegają jeszcze weryfikacji przez urzędników. W przypadku skrzyżowania ulic Kościuszki i Sienkiewicza część oznakowania została wykonana niezgodnie z założeniami i będzie jeszcze korygowana. Do czasu zakończenia prac drogowych apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno do kierowców, jak i rowerzystów.

pas rowerowy Kościuszki. na zdjeciu pas rowerowy, jezdnia i zielony samochód.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Pierwszeństwo rowerzysty – zgodnie z przepisami

W związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jakie są zasady korzystania z nowego oznakowania, które pojawiło się na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sienkiewicza, przypominamy, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdy jadące ulicą Kościuszki zbliżając się do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza zobowiązane są ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom poruszającym się ul. Kościuszki w stronę ul. Wschodniej. O tym fakcie informuje znak D-6a (przejazd dla rowerów). Kierujący pojazdami jadącymi po jezdni, zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem, podobnie jak znakiem informującym o przejściu dla pieszych, są obowiązani zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tym miejscu lub na nie wjeżdżających.

pas rowerowy Kościuszki. na zdjęciu pas rowerowy, rowerzysta, w tle sklep Biedronka, samochody na jezdni.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Naszym celem niezmiennie jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Szczególną uwagę zwracamy na tzw. niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Pamiętajmy, że ich nie chroni warstwa blachy, jak ma to miejsce w przypadku kierujących samochodami.

Dlatego staramy się poprawiać bezpieczeństwo pieszych montując tzw. kocie oczy czy doświetlając przejścia dla pieszych czy korzystając z rozwiązań technicznych, które zmuszają kierowców do zmniejszenia prędkości. W trosce o rowerzystów rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych tak, by mogli bezpiecznie poruszać się po drogach.

Bezpieczeństwo i przepisy na pierwszym planie

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego a także konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach,  znaki informujące o przejeździe dla rowerów zostały zlokalizowane zgodnie z przepisami po obydwu stronach drogi jednokierunkowej a pas ruchu został wyprofilowany w sposób wymuszający zmniejszenie prędkości pojazdu. Aby poprawić widoczność przejazdu rowerowego zostaną tam dodatkowo zamontowane tzw. pylony odblaskowe poprawiające widoczność w nocy oraz podczas złych warunków atmosferycznych.

pas rowerowy Kościuszki. Na zdjęciu autobus przejeżdżający przez pas rowerowy.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Jesteśmy świadomi faktu, że obecny rozwój infrastruktury rowerowej jest swojego rodzaju „rewolucją” na terenie miasta. Ja sam, jako kierowca, zdaję sobie sprawę z tego, ze trudno jest się przyzwyczaić do nowych rozwiązań czy zmiany organizacji ruchu – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jednakże z naszych obserwacji wynika jasno, że liczba osób korzystających z komunikacji rowerowej sukcesywnie wzrasta. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę, że aby korzystali z roweru na co dzień, muszą czuć się bezpiecznie na drodze. Za moment będziemy mieli infrastrukturę umożliwiającą bezpieczną komunikację rowerową ul. Puławską od ul. Okulickiego, przez ul. Kościuszki aż do ul. Księcia Janusza Starego.

Fragmenty w końcu łączą się w sieć

Po zakończeniu przez powiat piaseczyński przebudowy ul. Chyliczkowskiej zostanie uruchomione połączenie rowerowe od strony Konstancina-Jeziorny. W niedalekiej przyszłości, po przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki do Al. Kasztanów (wraz z włączeniem w nową infrastrukturę rowerową przy ul. Dworcowej), zostanie zapewnione połączenie z Zalesiem Dolnymi, a dalej aż do Gołkowa infrastruktura powstaje dzięki współpracy gminy i powiatu przy inwestycji polegającej na przebudowie ulic Polskiego Państwa Podziemnego i Pod Bateriami. Z kolei projektowana przebudowa ul. Jana Pawła II zwiąże istniejącą infrastrukturę przy ul. Dworcowej i Powstańców Warszawy z centrum Piaseczna.

pas rowerowy Kościuszki. Widok z lotu ptaka na ul. Kosciuszki.
foto Robert Widz

– Rozrzucone po mieście fragmenty dróg dla rowerzystów były niejednokrotnie przedmiotem kpin. Mieszkańcy oczekiwali połączenia ich w spójną sieć zapewniająca bezpieczne przemieszczanie się rowerem po mieście i staramy się temu zadaniu sprostać. Taki cel postawiliśmy sobie na tę kadencję – przypomina burmistrz Daniel Putkiewicz. – Na wyznaczenie nowych dróg rowerowych pozyskaliśmy blisko 7 mln złotych dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ogółem wartość projektu to ponad 10 mln zł. Mam nadzieje, że zarówno rowerzyści, jak i kierowcy przywykną do nowej infrastruktury i będą z niej korzystać w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Piaseczno odNowa logo

Tematycznie powiązane: