Piaseczyńska Rada Seniorów

960

Rada Miejska na marcowej sesji powołała Piaseczyńską Radę Seniorów. To realizacja jednej z obietnic burmistrza Zdzisława Lisa wpisanej do programu na obecną kadencję.

Powołanie nowego ciała doradczego zbiega się z rocznicą istnienia 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy, ale również będzie mogła wychodzić z inicjatywami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku działającej już czwartą kadencję Młodzieżowej Rady Gminy.

W Piasecznie prawie 20% mieszkańców to osoby 60+ i z każdym rokiem ta grupa będzie się powiększać. W gminie działa kilkanaście organizacji senioralnych, w tym osiem klubów seniora prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący przy Centrum Kultury. Obie organizacje skupiają ponad 800 osób Również niezależne organizacje jak Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskich, Związek Kombatantów to powszechnie znane organizacje pozarządowe w których działa łącznie ponad 1000 osób.

– O seniorach i ich prawie do partycypacji w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących tej grupy mówił w lutym podczas wizyty w Piasecznie Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar – komentuje Krzysztof Kasprzycki koordynujący od początku prace nad projektem uchwały o Radzie Seniorów – Dziś wypełniamy tę lukę i powołujemy do życia ciało doradcze, reprezentujące wszystkie te organizacje i jasno komunikujące potrzeby piaseczyńskich seniorów władzom gminy – mówi Krzysztof Kasprzycki.

Projekt uchwały o radzie seniorów poparli przedstawiciele organizacji piaseczyńskich zrzeszających seniorów m.in. Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej, przedstawiciele Klubów Seniora oraz fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce., która zauważyła, że Seniorzy musza mieć głos w tym, co się dzieje w naszej gminie. Przyjęcie uchwały rekomendował również Burmistrz Zdzisław Lis – Mam nadzieję, że ta rada będzie takim konstruktywnym ciałem, które będzie inicjowało różnego rodzaju działania i stanowiło faktyczne ciało doradcze Burmistrza i Rady Miejskiej. Ostatecznie uchwałę poparło 22 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Działania gminy na rzecz seniorów
Obecnie prowadzonych jest wiele działań na rzecz środowiska osób 60+. Referat Spraw Społecznych przeprowadza akcje nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie, dofinansowywane są zajęcia, angażuje się seniorów w wolontariat, dotuje działalność organizacji senioralnych. Pozytywnie zmienia się również przestrzeń publiczna, która uwzględnia coraz bardziej potrzeby osób starszych – w Parku Zachodnim pomiędzy al. Róż a ul. Kusocińskiego powstała altana różana służąca integracji seniorów. Starsze osoby chętnie korzystają także z 23 siłowni plenerowych, zlokalizowanych na terenie gminy. Warto wspomnieć też o akcji Pudełko Życia oraz wspólnym projekcie MGOPS i Biblioteki „Czytamy-Pomagamy”.

Piaseczyńska Rada Seniorów będzie składać się z 27 członków w tym dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Burmistrza. Członków Rady powoła Burmistrz spośród zgłoszonych przez wspomniane organizacje działające na rzecz seniorów w Piasecznie. Taki sposób został zaaprobowany przez przedstawicieli organizacji senioralnych. Na zakończenie kadencji Rady zostanie dokonany przegląd statutu i zostaną zaproponowane ewentualne zmiany w sposobie funkcjonowania Rady. Wybrany sposób powołania członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów w równej licznie spośród wszystkich środowisk senioralnych gwarantuje właściwą reprezentację najważniejszych środowisk senioralnych z gminy. Kadencja Piaseczyńskiej Rady Seniorów potrwa 3 lata. Jej wybór przewidywany jest na koniec czerwca.
– Bardzo się cieszę z decyzji Rady Miejskiej, bo seniorzy zasługują nie tylko na szacunek ale dzięki swojemu doświadczeniu mogą także aktywnie włączać się w kształtowanie naszej lokalnej rzeczywistości – mówił już po głosowaniu Krzysztof Kasprzycki.