Podsumowanie zadań drogowych na terenie gminy Piaseczno

2902
Przebudowana ulica Geodetów wraz z rondem na Julianowskiej
Przebudowana ulica Geodetów wraz z rondem na Julianowskiej / foto: Łukasz Wyleziński

W 2019 roku gmina Piaseczno zrealizowała inwestycje i remonty dróg o wartości ponad 82 mln zł.

Zarówno miniony jak mi obecny rok budżetowy są rekordowe jeśli chodzi o zaangażowanie samorządu w realizację zadań mających na celu poprawę układu komunikacyjnego oraz jakości dróg i chodników.

Remonty

W poprzednim roku udało się zrealizować 29 zadań remontowych. Złożyły się na to:
– Remonty nawierzchni ulic: Piaseczno – ul. Pułaskiego, ul. Beniowskiego, ul. Kurcewiczówny od ul. Kordeckiego do Al. Lipowej, ul. Zachodnia, ul. Grabowa , ul. Modrzejewskiej, ul. Broniewskiego, ul. Wyczółkowskiego, ul. Sikorskiego, ul. Dunikowskiego, ul. Jodłowa, ul. Jałowcowa, ul. Spokojna, ul. Cicha, ul. Jasna, ul. Leśna, Zalesie Górne- ul. Żytnia, ul. Złocistych Łanów oraz ul. Sarenki, ul. Brzózek w Orzeszynie, ul. Dobra w Runowie, ul. Pod Dębami w Kamionce, ul. Traugutta
w Złotokłosie oraz ul. Słoneczny Sad w Jóżefosławiu,
– Remont chodnika przy Al. Brzóz w Piasecznie,
– Wykonanie trzech ciągów pieszo-rowerowych: ul. Gwalberta do ul. Balladyny, ul. Gwalberta od ul. Balladyny do ul. Północnej oraz Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie,
– Nowe tymczasowe miejsca postojowe: na działce nr ew. 1/6 obr.37 od ul. Chełmońskiego
w Piasecznie oraz parking wokół dworca PKP w Piasecznie,
– Odwodnienie: ul. Spokojna, ul. Cicha, ul. Leśna w Piasecznie, ul. Mineralna w Głoskowie, ul. Świerkowa na odc. od 3 Maja – ul. Leszczynowa w Złotokłosie, ul. Mokra na odc. Społeczna – Kwitnąca w Henrykowie Urocze a także wykonano kanał odwodnienia odc. Moniuszki – Wschodnia w Chyliczkach.

Zakończone zadania inwestycyjne

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:
– Budowa: ul. Cyraneczki odc. od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola, ul. Spacerowa i droga 3 KDD w Józefosławiu, ul. Geodetów na odc. ul. Tenisowa (bez skrzyżowania) – ul. Julianowska (wraz ze skrzyżowaniem) w Józefosławiu, Piasecznie i Julianowie, ul. Główna od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej w Piasecznie oraz ul. Olchowa na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej oraz ul. Ogrodowa od ul. Cyraneczki do ul. Olchowej w Józefosławiu,
– Budowa oświetlenia: ul. Gościniec Warecki na odc. od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej
w Zalesiu Górnym, ul. Ogrodowa od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu, ul.
Z. Pawlaka, ul. Cietrzewia i ul. Boczna w Pęcherach, ul. Królowej Bony w Łbiskach, ul. Sumakowa w Wólce Prackiej, ul. Mazowiecka od ul. Żwirowej do ul. Leśnej w Bobrowcu, skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Poprzeczną w Chyliczkach, doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Gołkowskiej w Gołkowie Wieś oraz budowa stacji ładowania pojazdów
w Piasecznie.

Pomoc dla powiatu i województwa

Gminie Piaseczno zależy na sprawnym przeprowadzaniu zadań należących do innych jednostek samorządu, dlatego tradycyjnie co roku piaseczyński samorząd przeznacza pulę środków na wsparcie powiatu i województwa w tym zakresie. Dzięki temu w 2019 roku zrealizowano:
– Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej: nr 2824W ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, nr 2841W Piaseczno Bobrowiec, nr 2826W Zalesie Górne Ustanów Uwieliny oraz ul. Asfaltowej w Bąkówce,
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno Chylice Chyliczki,
– Projekt drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów kolejowych.

W ramach wsparcia dla województwa zrealizowano również przebudowę oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej w Piasecznie.

Zadania na ukończeniu:

Kilka dużych zadań realizowanych w 2019 roku zostanie ukończonych jeszcze w styczniu, najdłużej, bo do kwietnia potrwają prace przy przebudowie skrzyżowania ul. Jana Pawła II
z ul. Dworcową. Poza tym na ukończeniu są: budowa drogi DP3/1 od projektowanego węzła Antoninów do projektowanej drogi ekspresowej od skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej, budowa drogi DP1 (przedłużenia ul. Radomskiej) od skrzyżowania ulic: Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej w Antoninowie (wraz ze skrzyżowaniem), budowa ul. Polnej w Chyliczkach, odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragment ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej, budowa ul. Prymulki w Józefosławiu, budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu i ul. Kordeckiego w Piasecznie a także remont ul. Ogrodowej (od parku do ulicy Cyraneczki) w Józefosławiu.