Podziękowania dla wieloletniego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

507

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz podziękował Panu Wojciechowi  Kaczyńskiemu, za wieloletnią współpracę i pełne zaangażowanie oraz trud włożony w działalność na rzecz Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Piasecznie. Pan Wojciech po 13 latach zrezygnował z członkostwa w komisji.

Wyrazy uznania i podziękowania złożyli także zastępca burmistrza Hanna Kułakowska- Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza oraz wiceprzewodniczący Magdalena Woźniak i Michał Rosa, przewodniczący komisji Łukasz Kamiński i Naczelnik Wydziału Polityki Mieszkaniowej Ewa Witkowska.