Pomoc dla uchodźców - ważne informacje
Magazyn, w którym zbierane i wydawane są dary od mieszkańców, mieści się w hali sportowej SP nr 1 w Piasecznie przy Al. Kalin 30 foto: Archiwum UMiG Piaseczno

Powiat jest gotowy do udzielenia schronienia dużej liczbie uchodźców. Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy mogą liczyć na pomoc rzeczową ze zbiórek. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące pobytu i wsparcia można uzyskać w punkcie informacyjnym i na gminnej infolinii: 666 973 189.

Powiat i gmina Piaseczno koordynują działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Urzędnicy gminy i powiatu współpracują również z organizatorami akcji społecznej Pomóż Ukrainie-Powiat Piaseczyński w zakresie udzielanej potrzebującym pomocy.

Zorganizowane miejsca dla uchodźców

Powiat Piaseczyński w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim przygotowuje dużą liczbę miejsc noclegowych dla uchodźców. W organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej miejscach uchodźcy otrzymają kompleksową pomoc – noclegi, wyżywienie, odzież, środki chemiczne itp. Mogą liczyć również na uzyskanie niezbędnych informacji, zajęcia dla dzieci, wsparcie tłumacza.
– Dlatego apelujemy, by w pierwszej kolejności kierować osoby potrzebujące schronienia właśnie do tych placówek – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – To ułatwi nam zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom, umożliwi objęcie ich kompleksową, instytucjonalną i co ważne długofalową pomocą.
Informację o miejscach zakwaterowania na terenie powiatu piaseczyńskiego uzyskać można pod numerem telefonu 798 896 307.
Osoby, które nadal są gotowe przyjąć pod swój dach rodziny z Ukrainy prosimy o zgłaszanie się do bazy tworzonej przez MGOPS w Piasecznie we współpracy z wolontariuszami pod adres mailowy: ua@mgops.piaseczno.eu, z podaniem liczby osób, które mogą Państwo przyjąć, wskazaniem na jaki czas, adresem oraz kontaktowym numerem telefonu. Jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy będą się z Państwem kontaktować.

Punkt informacyjny w centrum Piaseczna

Od poniedziałku 28 lutego, w godzinach od 10.00 do 18.00 w Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1 (wejście od strony pl. Piłsudskiego) działa punkt informacyjny. Pracownicy MGOPS oraz wolontariusze udzielą uchodźcom wszystkich niezbędnych informacji oraz pomocy, również w języku ukraińskim.
Codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00 działa też specjalna infolinia MGOPS w Piasecznie: 666 973 189. Pod tym numerem telefonu lub adresem mailowym : ua@mgops.piaseczno.eu można uzyskać informacje o organizowanej pomocy. MGOPS kojarzy również osoby potrzebujące pomocy z oferującymi przyjęcie uchodźców do swojego domu. Za pomocą infolinii czy adresu mailowego można również zgłosić gotowość udzielenia innego rodzaju pomocy, również w późniejszym okresie, np. miejsca pracy, wsparcia terapeutycznego, pomocy w nauce języka polskiego, tłumaczeniach, opieki nad dzieckiem itp.

Garść ważnych informacji:

Uchodźcy mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną finansowaną przez polski NFZ w gabinetach i szpitalach mających podpisane z NFZ umowy na świadczenie usług zdrowotnych.
WAŻNE! Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Szczegóły: NFZ. Podstawową opiekę medyczną oferują również bezpłatnie placówki medyczne grupy Luxmed (www.luxmed.pl). Szczegółowe informacje o punktach realizujących pomoc medyczną na terenie gminy Piaseczno można uzyskać w punkcie informacyjnym w Centrum Przedsiębiorczości przy pl. Piłsudskiego oraz na infolinii 666 973 189.
• Uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez warszawski ZTM, w tym oczywiście linii lokalnych L.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zajmie się wsparciem osób poszukujących pracy. Do urzędu przy ul. Czajewicza 2/4 mogą się również zgłaszać osoby, które chcą zaoferować pracę dla uchodźców. Strona internetowa PUP z informacjami i danymi kontaktowymi: piaseczno.praca.gov.pl.
Osoby, które przyjęły do swojego domu uchodźców lub sami uchodźcy, którzy potrzebują pomocy rzeczowej mogą korzystać z darów przekazanych przez mieszkańców. W tym celu można się zgłaszać do magazynu w hali sportowej szkoły przy al. Kalin 30 w Piasecznie w godzinach 13.00-19.00. Przy okazji wolontariusze poproszą o podanie podstawowych informacji o osobach, które przebywają u naszych mieszkańców.
• Darczyńcy, którzy chcieliby przekazać rzeczy dla uchodźców mogą nadal to robić. Zbiórka jest kontynuowana przy al. Kalin 30 (wejście od strony parkingu) w godzinach od 12.00 do 20.00. 
• Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim Tel. 22 757 68 20. (Безкоштовна допомога психологічна на рідній мові для українців. Запрошуємо на прийом в ПОІКу.)
Aby uzyskać status uchodźcy i związaną z tym pomoc, obywatele ukraińscy po przyjeździe do Polski muszą się zgłosić do tzw. punktu recepcyjnego. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w Polsce są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem: UkrainaInformacje można również uzyskać pod numerem tel. (+48 ) 47 721 75 75. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Szczegóły i informacja w języku ukraińskim: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Zbiórka – co jest najbardziej potrzebne

W tej chwili nie jest przyjmowana odzież. Bardzo ważne jest, aby przynoszone dary były posegregowane i opisane na opakowaniu, co znajduje się w torbie/pudle/worku.

Najbardziej potrzebne są obecnie: