Projekt Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie w powiązaniu z kompleksem sportowym

867
Projekt Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie w powiązaniu z kompleksem sportowym

W 2017 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz przedstawicielem Warsztatów Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie, Panem Łukaszem Owczarkiem, została opracowana koncepcja projektowa na podstawie wytycznych do projektowania dostarczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie.

Zakres wytycznych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmował m.in.:

  • 70% pow. biologicznie czynnej
  • Maksymalna pow. Zabudowy 30%
  • Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5
  • Zieleń towarzysząca pełniąca funkcję rekreacyjną
  • Maksymalna wys. Zabudowy do 12m
  • Dopuszczalne jest stosowanie dachów płaskich
  • Obsługa terenu z ul. Chyliczkowskiej oraz 1KD-L
  • Parkowanie
  • Elewacja wykonana z tynku, drewna lub ceramiki
  • Dominacja jasnego koloru elewacji, zakaz stosowania jaskrawych kolorów

Bryły obiektów zostały zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu integrowały się i wtapiały się w projektowany wokół park. Zieleń w projektach odgrywała istotną rolę. Z zewnątrz budynki otoczone zostały zaprojektowanym terenem zieleni publicznej – cel integracyjny.

Przygotowano łącznie 18 opracowań studenckich “Centrum Integracji Społecznej”.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą koncepcji projektowej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i biblioteką w Julianowie.