Projekt koncepcji architektonicznej modernizacji PONIATÓWKI w Parku Miejskim w Piasecznie

2945
Projekt koncepcji architektonicznej modernizacji PONIATÓWKI w Parku Miejskim w Piasecznie

W 2018 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie studenci podjęli się przygotowania koncepcji„Poniatówka dla Wilkonia”. Adaptacja dawnego budynku tzw. „Poniatówki” w Piasecznie na Instytut Sztuki Józefa Wilkonia z zapleczem restauracyjno-kawiarnianym. Budynek jest podpiwniczony, parter i pomieszczenia użytkowe na poddaszu.

Zadanie było wymagające i polegało na modernizacji obiektu historycznego:

  • Budynek musi byś nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem artystyczno-edukacyjnym z zapleczem gastronomicznym odpowiadającym międzynarodowym standardom.
  • Projekt aranżacji wnętrz obejmować powinien: część ekspozycyjna, warsztatowa, księgarnia/czytelnia, część otwarta typu kawiarnia lub bistro być może połączona z księgarnią (parter), punkt informacyjny w hallu z funkcja szatni (parter), klatka schodowa, sanitariaty.
  • Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien względy bezpieczeństwa i czytelność kierunków ruchu. System identyfikacji przestrzennej umożliwiać musi użytkownikom łatwą orientację w przestrzeni obiektu. Architektura wnętrz części wspólnych o maksymalnie otwartych przestrzeniach winna identyfikować obiekt jako o zmienionej funkcji na artystyczno-edukacyjną z zapleczem gastronomicznym typu kawiarnia/bistro.
  • Obiekt należy przystosować dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Zagospodarowanie terenu: na powierzchni zachować istniejącą zieleń według projektu aranżacji terenu wokół obiektu. Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Przygotowano łącznie 9 opracowań studenckich.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą koncepcji architektonicznej modernizacji „Poniatówki” w parku miejskim w Piasecznie.