Przebudowa skrzyżowania drogi nr 722 w Jagarzewie

2365

W związku z prowadzoną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie przebudową odcinka drogi 722 w Gołkowie i Jazgarzewie, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno skierował zapytanie do inwestora dotyczące kolejnego przewidzianego etapu prac, który wiązał będzie się z ograniczeniem ruchu oraz częściowym zamknięciem skrzyżowania ulicy Głównej ze Szkolną w Jagarzewie.

Wykonawca inwestycji zobowiązał się, że o wszelkich zmianach w czasowej organizacji ruchu poinformuje gminę z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź przesłaną przez wykonawcę:

Odpowiedź w sprawie rozbudowy drogi