Przewodniczący Nowoczesnej u Burmistrza

1482
Spotkanie Burmistrza z liderem partii Nowoczesna
Spotkanie Burmistrza z liderem partii Nowoczesna

Ryszard Petru – lider partii Nowoczesna spotkał się w urzędzie miasta z burmistrzem Zdzisławem Lisem oraz I Zastępcą Burmistrza Danielem Putkiewiczem.

Celem wizyty było omówienie sytuacji związanej z przyszłością Piaseczna w kontekście projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem podwarszawskie gminy w tym gminę Piaseczno.

Poseł zainteresowany był tym co władze miasta i mieszkańcy sądzą w tej sprawie. – Moje stanowisko jest jasne. Tak ważna decyzja nie powinna zapadać bez wcześniejszych konsultacji ze społeczeństwem – mówił Zdzisław Lis. – Jest oczywiście zakres zadań, które powinny być rozpatrywane w szerszym kontekście i realizowane we współpracy ościennych gmin ze stolicą ale forma tej współpracy powinna być wynikiem wypracowanego kompromisu, a nie narzucona z zewnątrz, gdyż narusza to podstawowe zasady demokracji lokalnej.

Główne wyzwania jakie stoją przed Piasecznem, kierunki rozwoju Gminy oraz katalog rządowych inwestycji, których najbardziej oczekuje Piaseczno przedstawił na spotkaniu Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza.