Rozpoczął się remont „Poniatówki”

2254
Rozpoczął się remont „Poniatówki”. Na zdjęciu Poniatówka za ogrodzeniem związanym z remontem.
fot Joanna Ferlian-Tchórzewska

Remont jednego z najcenniejszych piaseczyńskich zabytków stał się faktem. Renowacja dworku ma przywrócić mu dawny blask i otworzyć wnętrza dla mieszkańców i turystów.

Długotrwałe przygotowania do tej ważnej inwestycji obejmowały zarówno przekwaterowanie dawnych mieszkańców budynku komunalnego, uregulowanie kwestii własnościowych, a po podjęciu przez radnych decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego, szereg kolejnych kroków formalnych. Najpierw w budynku wykonano prace konserwatorskie, dzięki którym odkryte zostały m.in. cenne polichromie. Następnie powstał projekt, konsultowany na bieżąco z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz radnymi – w zakresie przyszłego zagospodarowania budynku. W końcu, również nie bez problemów, został wyłoniony wykonawca tego zadania, który rozpoczął już prace budowlane. Na razie, ze względu na pogodę, są realizowane prace wewnątrz budynku.

Rozpoczął się remont „Poniatówki”. Na zdjęciu elewacja pólnocna i pracownik wyrzucający gruz prze okno.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Zadbaliśmy również o kawki, które zbudowały gniazdo w kominie. W uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie ornitolog przygotował i zawiesi w sąsiedztwie budynku dwie budki lęgowe dla tych ptaków.

Dworek odzyska dawny blask i detale

Zgodnie z wytycznymi MWKZ w maksymalnym stopniu zachowane zostaną istniejące elementy budynku i odtworzone te, które uległy całkowitemu zniszczeniu, ale są widoczne na przykład na zachowanych fotografiach.
– Rewitalizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje prace budowlane, w tym również te, które mają zabezpieczyć budynek i przywrócić jego dawny wygląd. W dalszej kolejności zajmiemy się renowacją niezwykle cennych polichromii, które zostały odkryte na ścianach budynku podczas prac badawczych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Drewniane czy metalowe detale, na przykład balustrady schodów czy zdobienia ganku, zostaną zdemontowane i przekazane do renowacji specjalistycznym pracowniom.
W ramach prac budowlanych zostaną odtworzone między innymi drzwi i okna, które kiedyś znajdowały się w elewacji budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa z XVII i XIX wieku ma z kolei zostać odrestaurowana. Podobnie piece kaflowe, zabytkowe posadzki czy klatka schodowa wraz z balustradami. Wzmocniona zostanie też więźba dachowa i wykonane będzie nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską. Wykonawca zajmie się też izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych.

Rozpoczął się remont „Poniatówki”. Na zdjęciu budynek Poniatówki, obok kontenery na gruz i biało-czerwona taśma wygradzająca teren budowy.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Po renowacji „Poniatówka” zmieni kolor. Usunięte zostaną tynki zewnętrzne, a w ostatnim etapie prac budynek zyska tynk w stonowanym odcieniu z palety zieleni. Taki kolor tynku został bowiem odkryty jako najstarszy. W niszy elewacji wschodniej ponownie pojawi się rzeźba Fortuny.
Koszt renowacji zabytku wyniesie 6,7 mln zł. Prace powinny się zakończyć na początku 2024 roku.
– Mamy nadzieję, że zrewitalizowany budynek stanie się wizytówką Piaseczna. A planowane zagospodarowanie jego wnętrza przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów – mówi burmistrz.

Kawiarnia i muzeum w zabytkowym parku

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania budynku „Poniatówki”, miałaby się ona stać siedzibą filii Muzeum Piaseczna. Jeden z pokoi na parterze budynku zostanie przekształcony w kawiarnię, która pomieści około 15 gości. Na zewnątrz powstanie taras, który w sezonie będzie mógł pełnić rolę kawiarnianego ogródka.
Część muzealna ma być poświęcona dwóm związanym z zabytkiem postaciom historycznym – kamerdynerowi króla Stanisława Augusta i staroście piaseczyńskiemu Franciszkowi Ryxowi oraz założycielce funkcjonującej na tym terenie szkoły społecznej Cecylii Plater-Zyberk.

 

Powiązane tematycznie: