Ilustracja. Ryzyko przekroczenia norm w powietrzu. Ostrzeżenie.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu obowiązuje od 26 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Informacje o zagrożeniu

W związku z tym szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa) i układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz starsze, kobiety w ciąży i dzieci, a także osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. W okresie obowiązywania powiadomienia mogą u tych osób występować pogorszenie samopoczucia, np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu czy znużenie oraz przejściowe nasilenia dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej i ataki astmy.

Ograniczenia i zakazy

Ponadto na wyznaczonym terenie obowiązują także działania określone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Programie ochrony powietrza. Chodzi o m.in.:

  • zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej;
  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk;
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) – nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii;
  • zakaz używania dmuchaw do liści.