Rzymsko-katolicki cmentarz parafii św. Anny

6902
Rzymsko-katolicki cmentarz parafii św. Anny
Rzymsko-katolicki cmentarz parafii św. Anny

Założony został przy ul. Kościuszki w 1795 r. W najstarszej północnej części cmentarza znajdują się nagrobki: porucznika I Pułku Jazdy Lekkiej Feliksa Deskura, zmarłego w 1808 r. Jest to najstarszy zachowany nagrobek wykonany z piaskowca i marmuru w stylu klasycystycznym. Z XIX w. pochodzą m.in. klasycystyczne nagrobki Józefa Korczyca, Andrzeja Szymońskiego, Jana Andrzejewskiego , Kazimierza Małachowskiego. W tej części nekropolii znajdziemy także kamienną mogiłę 12 powstańców z 1863 r. ufundowaną przez mieszkańców po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. W 1959 r. wybudowano w południowej części cmentarza pomnik-mauzoleum poświęcony pamięci ofiar II wojny światowej. Granitowy pomnik w głównej alei pamięci pomordowanych w Katyniu i innych obozach i gułagach w ZSRR został ufundowany w 1993 r. Na cmentarzu, oprócz nagrobków, warte uwagi są okazy starodrzewia.

Rzymsko-katolicki cmentarz parafii św. Anny
Rzymsko-katolicki cmentarz parafii św. Anny

dane GPS: 52.067916, 21.027717