SMOG – Ostrzeżenie 1 stopnia

1534

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia, ważne do 28 stycznia 2018 r.

Pełna treść ostrzeżenia do pobrania po kliknięciu w link.