STOP SUSZY – dotacje na “deszczówkę”, akcje “nie marnuję wody”

6809
podlewanie ogródków

Kolejny rok w czasie wiosny mamy problem z suszą, opadów jest jak na lekarstwo, dlatego Gmina Piaseczno uruchamia program dofinansowania do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, tak aby wspomagać ochronę kurczących się zasobów wodnych.

Dotacja na zagospodarowanie deszczówki na rok 2020

Chcąc zachęcić mieszkańców gminy Piaseczno do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości, Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).
W ten sposób mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.
Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.
Aby skorzystać z dotacji należy przesłać kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) lub złożyć wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Szczegóły oraz wniosek dostępne są w BIP.

STOP SUSZY – akcja społeczna grupy Alarm dla Klimatu Piaseczno

O problemie suszy i mądrym gospodarowaniu wodą głośno mówi też lokalna inicjatywa społeczna Alarm dla Klimatu Piaseczno, która właśnie ruszyła z kampanią informacyjną o wodzie. Celem  tej kampanii jest pokazanie prostych sposobów, jak lokalnie, na własnym podwórku możemy walczyć z suszą, jak oszczędnie gospodarować wodą jednocześnie poprawiając stan naszego środowiska. Na początek Alarmowicze zachęcają do ograniczenia koszenia trawników.

Zrezygnuj-z-koszenia-trawnika‼️STOP SUSZY – NIE KOSZĘ ‼️
👉Koszenie oznacza :
🌞 OSUSZANIE GLEBY
Nisko koszona trawa odsłania glebę, ta narażona bezpośrednio na operację słoneczną szybko ulega wysuszeniu, a to oznacza, że żeby utrzymać efekt zielonego trawnika przy częstym jego koszeniu, jesteśmy zmuszeni do również częstego podlewania (w duże upały właściwie codziennie). Innym słowy krótka trawa zatrzymuje mniej wilgoci i ułatwia parowanie wody z ziemi❗️
💧Natomiast niekoszone powierzchnie nie wymagają intensywnego podlewania, bo mają własne zapasy – zatrzymują wodę w glebie. Ten właśnie aspekt jest szczególnie istotny w okresach długotrwałych susz, które z uwagi na zmiany klimatu coraz dotkliwej nawiedzają nasz kraj. Z taką suszą właśnie dzisiaj mamy do czynienia. Taka wysoka trawa ma też dodatkowe plusy tj. zdolność do obniżania temperatury, produkcji tlenu❗️
Pamiętajmy również, że :
🦋🐝KOSZENIE ZABIJA
Aby osiągnąć efekt zielonego dywanu, należy regularnie kosić trawnik. Niestety, nie tylko powstrzymujemy w ten sposób rośliny przed kwitnięciem, ale również zmniejszamy populacje owadów, a niekiedy także innych zwierząt, które szukały schronienia w źdźbłach trawy. Kosząc przyczyniamy się do zmniejszenia populacji motyli, trzmieli i innych owadów zapylających ❗️
💨NASILA SMOG
Jeśli kosisz kosiarką spalinową, to wiedz, że średnio przez godzinę kosiarka spalinowa emituje tyle spalin co 11 samochodów. Oprócz spalin emituje też hałas, rzadsze strzyżenie to mniej dwutlenku węgla emitowanego podczas koszenia i wywożenia resztek, mniej nawozów sztucznych. Pełen różnorodnych roślin trawnik nie potrzebuje wspomagania ❗️
⏳JEST TO STRATA NASZEGO CZASU I PIENIĘDZY
Szacunkowo, rocznie w Polsce wydajemy 350 mln zł na koszenie samych poboczy dróg!
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku Fundacji Łąka :
https://www.facebook.com/watch/?v=428144681066000
Jeśli jednak nadal uważasz, że bez koszenia nie dasz rady, to rób to z głową, minimalizuj straty !
💨 Bez smogu
Używaj kosiarki elektrycznej z opcją mulczowania lub naucz się kosić kosą (2 x w ciągu roku możesz użyć kosy).
🦋🐝Bez zabijania
Nigdy nie należy kosić całej przestrzeni trawnika na raz. To bardzo ważne, bo koszenie zabija wiele gąsienic motyli i innych larw owadów. Pokosu nie wywozimy, ale zbieramy i pozostawiamy w pobliżu łąki (jak najbliżej miejsca, z którego pochodzi). Nie kompostujemy, przynajmniej przez pierwszy rok po koszeniu. To bardzo ważne, bo umożliwia gąsienicom, które przeżyły koszenie, ponowne znalezienie swoich roślin pokarmowych na tej części łąki, która została ominięta podczas koszenia, a poczwarkom przetrwanie.
🌞 Bez osuszania
Nie chcesz radykalnie zrezygnować z koszenia, unieś ostrze kosiarki na ponad 10 cm – zapobiegniesz przynajmniej przesuszaniu gleby, nie zaczynaj koszenia przed końcem czerwca i nie koś częściej niż raz w miesiącu!
🌞Ogranicz koszone powierzchnie
Koś tam, gdzie naprawdę potrzebujesz, czasami wystarczy przecież wykosić ścieżkę, a jeśli “twoim trawnikiem” zarządza ktoś inny – administrator wspólnoty – napisz do niego wiadomość o szkodliwości koszenia. Przyroda będzie ci wdzięczna !
‼️W CZASIE SUSZY ZANIECHAJ KOSZENIE‼️
Chcesz by naszym dzieciom i wnukom nie brakowało zasobów wody pitnej, jedzenia, czystego powietrza? Podejmij wyzwanie i wspólnie z nami zacznij działać, na rzecz zmiany naszych nawyków, które niszczą Życie na Ziemi !

śledź profil facebookowy Alarm dla Klimatu Piaseczno – aby dowiedzieć się jak jeszcze możesz ograniczyć marnowanie wody.

POWIĄZANE TEMATY:

Ograniczenie poboru wody – komunikat PWiK Piaseczno