Stowarzyszenie Gradiam

5067

Misją Stowarzyszenia Gradiam jak również głównymi celami statutowymi jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków chemicznych zmieniających świadomość. Wprowadzanie programów profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie skutków i zagrożeń picia i nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków. Zagospodarowywanie i organizowanie wolnego czasu dla osób po terapiach. Rozwijanie wśród tych osób zainteresowań, hobby, propagowanie idee zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Chcemy zapewnić tym osobom możliwość powrotu i poznania na nowo życia na trzeźwo. Odkrycia w sobie zainteresowań poprzez udział w naszych projektach i propozycjach skierowanych do nich. Nasze działania do tej pory realizowane były przede wszystkim w ramach projektów, ale w naszej długofalowej strategii organizacji chcemy nasze oddziaływania społeczne realizować w sposób ciągły ponieważ tylko takie działania przyniosą oczekiwane efekty dla grup docelowych. Do wypełnienia naszej misji włączymy szeroko pojętą współpracę z biznesem. Dodatkowo zaangażujemy i wykorzystamy możliwości współpracy z innymi organizacjami z III sektora. Zdajemy sobie sprawę z tego że, żeby nastąpiła oczekiwana zmiana na lepsze konieczna jest długotrwała systematyczna praca.

tel:510236861

https://www.facebook.com/gradiam.stowarzyszenie/