Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym

984
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym

Al. Brzóz 26, 05-501 Piaseczno
tel: 22 756 71 41
e-mail: zofia@podkowinscy.eu
www.platerowka.com

adres korespondencyjny: Zofia Gola Podkowińska
ul. Chopina 1 m. 2
05-500 Piaseczno

Stowarzyszenie jest w trakcie procedury likwidacyjnej, mającej na celu przekształcenie w Koło Absolwentów.

Główne cele działań stowarzyszenia to współdziałanie ze szkołą w dążeniu do prawidłowego rozwoju młodzieży pod względem umysłowym, moralnym i fizycznym, kultywowanie i kontynuowanie tradycji szkoły, gromadzenie dokumentów i pamiątek na temat szkoły, prowadzenie kroniki, wydanie historii szkoły, organizowanie spotkań i pomocy koleżeńskiej.