Stowarzyszenie Rodziców “TU”

1035
Logo Stowarzyszenia Rodziców TU
Logo Stowarzyszenia Rodziców TU

ul. Rusałek 21
05-540 Zalesie Górne
tu@tu.edu.pl
www.tu.edu.pl

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju Zalesia i okolic; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; pomoc rodzinie; popularyzacja polskiej kultury narodowej w kontekście wspólnoty kulturowej Europy; pomoc w samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych; promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego.