Stowarzyszenie “Nasz Józefosław i Julianów”

5862
Prezes – Hanna Krzyżewska. Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” działa na rzecz lokalnej społeczności – walczy o komunikację zbiorową, rozbudowę szkoły, bezpieczeństwo i ład urbanistyczny na swoim terenie.