Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

4776
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

ul. Białej Brzozy 23
05-540 Zalesie Górne
tel. 22 376 21 94
e-mail: spzg@zalesie-gorne.pl
www.zalesie-gorne.pl

Prezes stowarzyszenia – Ewa Kozłowska
Celem Stowarzyszenia jest rozwój demokracji lokalnej, zwiększenie poczucia więzi społecznej, aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, stałe podnoszenie poziomu kulturalnego poprzez rozwój kultury i oświaty, sportu i turystyki; przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym;rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców;propagowanie gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej; udzielanie pomocy merytorycznej członkom Stowarzyszenia i wszystkim mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic; dbałość o ochronę środowiska naturalnego.