System monitorowania powietrza – nowa rozszerzona wersja

473

Od 3 grudnia b.r. mieszkańcy gminy Piaseczno mogą korzystać z nowej wersji systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki pomiarów prezentowane są w nowoczesnej i bardziej przystępnej formie. Kolorowe wykresy kolumnowe i kołowe zachęcają do śledzenia strony i umożliwiają samodzielną analizę wyników nawet osobom bez przygotowania merytorycznego z tego zakresu. Dla bardziej dociekliwych opracowano szczegółowe wykresy liniowe dla każdej z badanych substancji oraz bazę wiedzy pozwalającą na uzupełnienie wiadomości z dziedziny ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Wszyscy zainteresowani ww. tematyką mieszkańcy gminy mogą ściągnąć aplikację na telefon (wymagany system Android), a osoby prowadzące własne strony internetowe lub blogi mają możliwość pobrania bezpłatnego widgetu z aktualnym indeksem jakości powietrza. Ponadto formularz kontaktowy umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, uwag technicznych czy awarii.

System został również wzbogacony o pięć kolejnych stacji pomiarowych, dzięki czemu aktualnie składa się z 35 tego typu urządzeń. Dodatkowe stacje zainstalowano w miejscowościach: Baszkówka, Gołków, Julianów, Runów oraz na granicy wsi Pęchery i Łbiska.

Ponadto w ramach funkcjonowania systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza dla trzech wybranych punktów monitoringowych zostaną wykonane pomiary zawartości metali ciężkich: ołowiu, arsenu, niklu i kadmu w pyle PM10. W 2019 r. analiza laboratoryjna ww. substancji zostanie wykonana dla każdego z wytypowanych punktów czterokrotnie, a jej wyniki będą udostępnione mieszkańcom.

Zachęcamy do korzystania z portalu informacyjnego: https://czujnikimiejskie.pl/public/public_piaseczno/

oraz portalu z wynikami:
https://czujnikimiejskie.pl/public/piaseczno/