Szkoła dla rodziców – bezpłatne warsztaty

295
Szkoła dla rodziców
Szkoła dla rodziców

“Wychowywać to kochać i wymagać” – pod takim hasłem odbywać się będzie cykl bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców Gminy Piaseczno – rodziców i wychowawców dzieci w wieku do 12 lat. 
Organizator – MGOPS Piaseczno – zaprasza do udziału w 10 spotkaniach po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu w godz.9-12.
Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi, jest to program wspierania umiejętności wychowawczych funkcjonujący w Polsce pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Tematy poruszane w trakcie warsztatów:
1. GRANICE
Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?
2. UCZUCIA I EMOCJE
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
3. ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
4. KARY I KONSEKWENCJE
Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
5. KONFLIKTY I PROBLEMY
Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
samodzielność Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?
6. ETYKIETY I “ROLE”
Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
7. POCHWAŁA
Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?
WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie
Ilość miejsc jest ograniczona!
Zgłoszenia proszę kierować pod numerem telefonu: 22 756 72 63 wew 110.