Uchwała krajobrazowa – pierwsze spotkanie konsultacyjne za nami

3920

5 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu pt. „Krajobraz mojego miasta”.

Człowiek, by się dobrze czuć, potrzebuje ładu i harmonii. Patrząc na ulice i place Piaseczna, trudno znaleźć miejsce wolne od przypadkowo umieszczonych reklam oraz zbyt różnorodnych elementów małej architektury.

Czy jest jakieś wyjście?

Po wejściu w życie w 2015 r. ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony krajobrazu można ustalić, co jest dozwolone, a co zakazane. W sierpniu 2016 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 652/XXIV/2016 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej te zasady.

Kto to zrobi i kiedy?

Wybrano wykonawcę, którym jest PWC Sp. z o.o., i zobowiązano go do sporządzenia projektu uchwały. Zgodnie z zawartą umową projekt uchwały powinien powstać do 15 grudnia 2018 r.

Prace zostały podzielone na sześć etapów. Obecnie zakończyła się analiza przestrzenna i krajobrazowa gminy. Przygotowano także podział gminy na obszary, dla których będą obowiązywały różne zapisy uchwały, a więc inne zasady umieszczania szyldów, reklam, małej architektury i ogrodzeń.

I co dalej?

Ponieważ nic o nas bez nas, każdy, kto chce, może zobaczyć, co zrobiono. Podział gminy na obszary będzie można zobaczyć na e-mapie. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Piaseczno. Zostaną w nim zawarte propozycje, jakie rodzaje reklam będzie można umieścić w tych obszarach.

A jeżeli ktoś chce przedstawić swoje zdanie, to zostanie chętnie wysłuchany. Warto zajrzeć do Internetu. Utworzono specjalną stronę internetową pod adresem www.krajobraz.piaseczno.eu, gdzie można dokształcić się w temacie, zobaczyć, co robią inni – zarówno sąsiedzi, jak i miasta położone na drugim końcu Polski – oraz zobaczyć, co dotychczas zrobiono i co nas jeszcze czeka.

Jeśli ktoś chce podyskutować, zapraszamy na fanpage na portalu Facebook: fb.com/krajobrazpiaseczna

Informacji związanych z proponowanymi ustaleniami dla poszczególnych terenów oraz dokładnych granic trzeba szukać na e-mapie Piaseczna, w zakładce „miasto i gmina Piaseczno” > „uchwała krajobrazowa”.

Praca nad uchwałą krajobrazową jest działaniem pionierskim. Dopiero kilka gmin w Polsce podjęło się jej uchwalenia. Z uchwałą mierzą się obecnie m.in. nasi sąsiedzi: gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria oraz miasta Warszawa, Kraków, Gdańsk i Łódź.

Dorota Krug
Anna Alberska

krajobraz banerek