Umowa na dofinansowanie projektu budowy zintegrowanych Sieci Tras Rowerowych podpisana!

7796

Burmistrz Zdzisław Lis podpisał z zarządem  województwa mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2 czerwca podpisano umowę na dofinansowanie projektu w Piasecznie i okolicznych gminach (Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria).

Projekt który powstał dzięki inicjatywie Gminy Piaseczno zakłada budowę łącznie 86 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trzech gminach. Kwota dofinansowania projektu to 10 506 161,30 zł, z czego dofinansowanie dla Piaseczna to – 2 310 242,40 zł.
Projekt przewiduje wyznaczenie 16 tras zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych.
– Ta inwestycja jest efektem współpracy samorządów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Trasy będą pełniły funkcję korytarzy transportowych i liczymy, że mieszkańcy będą z nich korzystać jako z alternatywnych środków komunikacji miejskiej – mówi burmistrz Zdzisław Lis

– Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu wpłynie na zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń oraz hałasu – dodaje wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, odpowiedzialny w gminie m.in. za sprawy związane z ochroną środowiska.

Przewidywane zakończenie projektu to czerwiec 2018 r.

Wartość całego projektu wynosi 13 323 644,74 zł