Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 580-lecia miasta

6963
Inscenizację pt.
Inscenizację pt. "Referat o Piasecznie" zaprezentowali uczniowie z Chylic.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej 5 listopada 2009 roku z okazji obchodów 580-lecia nadania praw miejskich Piasecznu burmistrz Józef Zalewski wręczył okolicznościowe medale honorowym obywatelom miasta, radnym gminy Piaseczno oraz osobom najbardziej zaangażowanym w krzewienie kultury. Goście mieli też okazję wysłuchać prelekcji dra Włodzimierza Bagińskiego na temat historii Piaseczna oraz obejrzeć inscenizację przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej w Chylicach.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej 5 listopada z okazji obchodów 580-lecia nadania praw miejskich Piasecznu burmistrz Józef Zalewski wręczył okolicznościowe medale honorowym obywatelom miasta, radnym gminy Piaseczno oraz osobom najbardziej zaangażowanym w krzewienie kultury. Goście mieli też okazję wysłuchać prelekcji dra Włodzimierza Bagińskiego na temat historii Piaseczna oraz obejrzeć inscenizację przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej w Chylicach.

Na wstępie przewodniczący rady Michał Szweycer wprowadził gości w temat uroczystości, po czym burmistrz Józef Zalewski przypomniał zgromadzonym najważniejsze fakty z historii Piaseczna. Następnie uhonorowani zostali okolicznościowymi medalami honorowi obywatele miasta – historycy Włodzimierz i Ewa Bagieńscy, malarka Leokadia Nastały oraz prezes związku kombatantów Tadeusz Pawłowski. Medale otrzymali także radni gminy Piaseczno, ks. proboszcz Dariusz Gas, starosta piaseczyński Jan Dąbek, przewodnicząca rady powiatu Barbara Rudzińska-Mękal, dyrektor Ośrodka Kultury Ewa Dudek, dyrektor biblioteki miejskiej Marzena Styczeń, koordynator z ramienia Ośrodka Kultury patriotycznych uroczystości Bogumiła Rososzczuk, kierownik Muzeum Regionalnego Monika Gielecińska oraz dyrektor szkoły w Chylicach Małgorzata Rygier-Jaworska.

Historyczną prelekcję wygłosił Włodzimierz Bagieński, od lat zajmujący się wydobywaniem z miejskich archiwów faktów z historii Piaseczna, współautor książek „Szkice z dziejów miasta Piaseczna” i „Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic”. Obecni na sesji mogli dowiedzieć się szczegółów o herbie Piaseczna oraz dziejach kościoła św. Anny. Część wykładu historyk poświęcił również przedstawieniu historii piaseczyńskich Żydów. Tuż po prelekcji odbyło się rozstrzygniecie dwóch konkursów plastycznego i literackiego, zorganizowanych przez miejską bibliotekę, a scenografię spotkania dopełniła wystawą najlepszych zdjęć konkursu „Tożsamość Piaseczna – miejsca, wydarzenia”.

Uroczystość uświetniła inscenizacja teatralna uczniów szkoły podstawowej w Chylicach, które pod okiem nauczycielek Jolanty Kirago i Beaty Świder przygotowały retrospekcję najważniejszych przełomowych wydarzeń w historii miasta. Na zakończenie obchodów w domu parafialnym przy kościele św. Anny odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Burmistrz Józef Zalewski wręczył pamiątkowe medale honorowym obywatelom Piaseczna - Państwu Bagieńskim.
Burmistrz Józef Zalewski wręczył pamiątkowe medale honorowym obywatelom Piaseczna – Państwu Bagieńskim.