Urzędy

18822
Telefony do urzędów
Telefony do urzędów

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 70 17 500
www.bip.piaseczno.eu

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 757 20 60, 22 757 20 51, fax: 22 737 11 58
e-mail: starostwo@piaseczno.pl; www.piaseczno.pl

ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 756 73 61, 22 750 29 11,
fax: 22 757 20 28
e-mail: sekretariat@puppiaseczno.com
www.puppiaseczno.com

ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,
tel. do informacji ogólnej: 22 703 78 00
www.piaseczno.sr.gov.pl

ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 70 37 982
www.warszawa.po.gov.pl

ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 7266700
fax.: 22 7266854
e-mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-piasecznie

ul. Puławska 34b, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 756 21 61, fax: 22 737 08 55
www.zus.pl

Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54
tel.: 22 756 72 63
e-mail: mgops@piaseczno.eu
www.mgops.piaseczno.eu

ul. Kusocińskiego 4, Piaseczno 05-500
tel.: 22 756 72 04
e-mail: cuw@piaseczno.eu
www.cuw.piaseczno.eu