Warsztaty Terapii Zajęciowej na sesji Rady Miejskiej

495

Od lutego br. Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują projekt „zajęcia integracyjne
w przedszkolach Gminy Piaseczno”. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia uhonorowano uczestników i pracowników WTZ w Piasecznie, dziękując im za zaangażowanie i działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Podczas sesji odczytano list Dyrektor Przedszkola Publicznego „Melodia”, która postanowiła podziękować za przeprowadzone warsztaty. Okazały się one niezwykle wartościowe
i rozwijające dla dzieci.

Podopieczni  piaseczyńskich przedszkoli wykonywali wraz z uczestnikami WTZ  prace z łatwo dostępnych produktów. Wspólne zajęcia  pomogły dzieciom wykształcić wrażliwość na kwestie osób niepełnosprawnych i na problematykę integracji.

– Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą bardzo ciekawy program w naszych przedszkolach. Serdecznie Wam dziękujemy – powiedziała Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak oddając głos Panu Łukaszowi Owczarkowi – Kierownikowi WTZ. Przedstawił  on zebranym na sali swoich podopiecznych  i opowiedział o działaniach jakie podejmują.

Życzymy wielu sukcesów!