Współpraca ze studentami doceniona

860

Podczas Uroczystej Inauguracji Roku  Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, która odbyła się 3 października br.,  nagrodzono studentów biorących udział w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na koncepcję budowy Centrum Sportu w  Piasecznie. Dyplomy i nagrody wręczył I Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz.

Dzięki porozumieniu  zawartym w ubiegłym roku przez  Wyższą  Szkołą Ekologii i Zarządzania oraz Gminę Piaseczno, studenci Wydziału Architektury mają możliwość  projektowania w realnych warunkach inwestycyjnych. W ramach współpracy przygotowali oni  liczne projekty, w tym koncepcję projektu budowy Centrum Sportu w Piasecznie w ramach zorganizowanego przez Gminę konkursu.

Do  rywalizacji stanęło 16 studenckich zespołów. Z pełną listą nagrodzonych i wyróżnionych studentów oraz opiekunów prac można zapoznać się pod linkiem, gdzie zamieszczono także do wglądu zwycięską koncepcję autorstwa Javiera Rosa Carrola.

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz pogratulował zarówno zdolnym studentom jak  i opiekunom prac, złożył także  podziękowania pani Dziekan Małgorzacie Leszczyńskiej -Domańskiej za zaangażowanie we współpracę. Wiceburmistrz wyraził nadzieję na dalsze współdziałanie w przyszłości, przy  kolejnych gminnych projektach i koncepcjach zrównoważonego rozwoju w  architekturze i urbanistyce na przykładzie Gminy Piaseczno.