Zamknięcie drogi wojewódzkiej między Gołkowem a Jazgarzewem

9535
Mapa poglądowa remontowanej drogi wojewódzkiej w Jazgarzewie
Mapa poglądowa remontowanej drogi wojewódzkiej w Jazgarzewie

Od poniedziałku 12 marca 2018 od godz. 7.00 zamknięta zostanie droga wojewódzka 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Głównej oraz rozpoczną się prace związane z ustawieniem grodzic na rzece Jeziorce.

Utrudnienia w ruchu związane są z rozbudową drogi wojewódzkiej prowadzoną na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, które poinformowało o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu od 12 marca. Firm zapewni dojazd mieszkańcom do posesji przylegających do zamkniętego odcinka drogi. Objazd zostanie wytyczony ulicą Dworską i ulicą Źródlaną.

We wtorek 13 marca rozpoczną się prace związane z frezowaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebraniem podbudów oraz wykonaniem robót kanalizacyjnych.

Przewidywane przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 25 maja 2019 r.