Zmiany w programie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

5358

Wraz z końcem 2019 roku w programie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca nastąpiło kilka istotnych zmian. Ważność utraciły najstarsze karty.

Od stycznia 2020 r. obowiązuje nowy regulamin określający zasady wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Najważniejszą zmianą jest wycofanie z obiegu pierwszego wzoru karty (z wizerunkiem piaseczyńskiej fontanny na rewersie), który nie był oficjalnym nośnikiem wprowadzonego we wrześniu 2018 roku Biletu Metropolitalnego. Wszystkie obecnie funkcjonujące wzory kart muszą mieć napis “Bilet Metropolitalny” bez względu na kolor karty. Jeśli tak jest, to karty są ważne (standardowo karta jest ważna dwa lata od jej wydania). Jeśli karta nie ma tego napisu, to należy ją wymienić na nową. Można to zrobić, przychodząc do Referatu Innowacji Miejskich Urzędu Miasta przy ul. Puławskiej 5. Karty wymieniane są od ręki. Cała procedura trwa zaledwie kilka minut.

Sprawdzanie ważności karty

Termin ważności karty można sprawdzić na kilka sposobów. Każdy posiadacz karty, który wnioskował o kartę w sposób elektroniczny, ma w systemie indywidualne konto. Osoby, które złożyły wniosek w sposób tradycyjny, najpierw muszą założyć konto mieszkańca. (najpierw należy wybrać opcję zakładania konta). Dostęp do konta możliwy jest poprzez stronę www.karta.piaseczno.eu. Należy w menu górnym wybrać opcję „Złóż wniosek”. Z menu bocznego wybieramy pozycję „Logowanie”. Potem należy podać adres e-mail podany we wniosku o wydanie karty, a w polu „Hasło” podajemy nr PESEL posiadacza karty. Każdy posiadacz karty ma indywidualne konto. Po zalogowaniu termin ważności jest widoczny na ekranie. Dla Kart Dużej Rodziny można zastosować tą samą drogę sprawdzania.

Drugim sposobem sprawdzenia ważności karty i ulg do niej przypisanych jest aplikacja mobilna dostępna w sklepie GooglePlay lub AppStore. Należy ją ściągnąć i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym. Bezpośredni link do aplikacji w sklepie dostępny jest na stronie www.karta.piaseczno.eu. W telefonach z czytnikiem NFC odczyt karty następuje po jej przyłożeniu do tylnej ściany urządzenia. Jeśli NFC jest niedostępne, można użyć dostępnego w aplikacji skanera kodów lub wpisać nr karty ręcznie. Po kliknięciu „Sprawdź status karty” wyświetlają się wszystkie informacje na jej temat.

Kontrole ważności karty w „Elkach”

Jak powszechnie wiadomo, Piaseczyńska Karta Mieszkańca upoważnia do darmowych przejazdów na liniach L ( L-2, L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39). Darmowy przejazd przysługuje na całej długości trasy danej linii. Prawo skorzystania z tej opcji przysługuje jednak tylko na podstawie ważnej Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Kontrolerzy wyposażeni będą w specjalne urządzenia mobilne, które będą komunikować się z bazą urzędu i sprawdzać termin ważności karty. Jeśli karta będzie nieważna, pasażer zostanie obciążony karą za przejazd bez ważnego biletu. Kontrole ważności kart rozpoczną się już od połowy stycznia. W regulaminie programu wprowadzono stosowne zmiany szczegółowo opisujące kwestie kontroli ważności karty oraz konsekwencje w przypadku posługiwania się nieważną kartą.

Odpłatność za duplikaty

Od początku nowego roku wprowadzono również odpłatność za wydanie duplikatu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca, jak również Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny. Obie karty w tym względzie traktowane są jednakowo. Wydanie ich duplikatu kosztuje 10 zł. Opłaty za duplikat trzeba dokonać w kasie urzędu. Opłata jest naliczana w przypadku, gdy ktoś zgubi ważną kartę. W przypadku wymiany karty z powodu utraty jej ważności opłata nie będzie naliczana.

Nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.karta.piaseczno.eu oraz w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.