Zmiany w transporcie publicznym w związku z przebudową dróg

4805
Ilustracja. Autobus 709 przy przystanku SZKOLNA 01 w Piasecznie
foto Marcin Borkowski

Aktualizacja 22 czerwca 2021 roku:

ZTM Warszawa potwierdził przygotowywane zmiany w trasach autobusów linii “700” i “L”, do jakich dojdzie na skutek zaplanowanych robót drogowych. Już od soboty (26.06.) linie “L” wyjadą ul. Warszawską do ul. Puławskiej i dalej pojadą swoimi podstawowymi trasami. Wspólnym przystankiem z autobusami 709 i 727 będzie tymczasowy przystanek przed ul. Młynarską. Od poniedziałku (28.06.) wszystkie autobusy 709 dojadą na tymczasową pętlę w ul. Żytniej. Nastąpi to w wyniku zajęcia robotami drogowymi pętli 709 przy ul. Szkolnej (“Szkolna 01”) oraz rozpoczęcia przebudowy ul. Dworcowej. Na ulicę Żytnią będzie również dojeżdżał nocny autobus N83. Niektóre linie “L” (L-1, L-3, L23, L24, L39) pojadą ul. Towarową przez teren dworca PKP. Linia L25 (autobusy 12-metrowe) zostanie czasowo skierowana w ul. Wojska Polskiego. Od poniedziałku jednocześnie dojdzie do wprowadzenia wakacyjnych rozkładów jazdy na 709, 710 i 739. Zatem zakres wprowadzanych zmian będzie bardzo rozległy i dla wielu pasażerów wymusi ustalenie nowych powiązań rozkładowych optymalizujących czas i trasę dojazdu do celu podróży. Prosimy o weryfikację komunikatów ZTM i powiązanych z nimi zmian w rozkładach jazdy na stronie wtp.waw.pl.W najbliższym czasie gmina będzie realizować dwie bardzo ważne inwestycje drogowe. W związku z pracami prowadzonymi na trasach przejazdu autobusów, konieczne będzie wprowadzenie okresowych zmian w transporcie publicznym.

W najbliższych dniach rozpocznie się planowana od dawna przebudowa ulicy Puławskiej w centrum Piaseczna. Na przełomie czerwca i lipca z kolei zaczną się prace przy przebudowie kolejnego fragmentu ulicy Dworcowej. W związku z tym, że na obu ulicach wyznaczone są  trasy przejazdu kilku linii autobusowych, konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w transporcie publicznym.

– Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości związanych z prowadzeniem prac na głównych drogach w mieście zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z tym większość prac będzie prowadzona w wakacje, kiedy zarówno ruch samochodowy, jak i zainteresowanie komunikacją publiczną, jest mniejsze – podkreśla II zastępca burmistrza Robert Widz.

Linia 727 zmieni trasę w centrum

Planowane od 16 czerwca 2021 roku roboty drogowe w ul. Puławskiej spowodują zmianę trasy 727, która wjedzie do Piaseczna bezpośrednio ul. Puławską omijając przystanek „Kusocińskiego 01”.  W kierunku Warszawy autobusy 727 z ul. Warszawskiej skręcą w ul. Chyliczkowską i dalej pojadą ulicami Jana Pawła II i Wojska Polskiego do ul. Okulickiego. Szczegóły zmian będą opublikowane w komunikacie ZTM na stronie www.wtp.waw.pl.

Do odwołania linia 727 zostaje skierowana na poniższe trasy zmienione:

w kierunku krańców GŁOSKÓW-SZKOŁA/CM.POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.:
METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska – Warszawa: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – … – GŁOSKÓW-SZKOŁA/CM.POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.
Linia kursować będzie z pominięciem przystanku KUSOCIŃSKIEGO 01.

w kierunku krańca METRO WILANOWSKA:
GŁOSKÓW-SZKOŁA/CM.POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. – … – Sierakowskiego – Warszawska – Chyliczkowska – Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Okulickiego – Puławska – METRO WILANOWSKA
Linia kursować będzie z pominięciem przystanku SZKOLNA 02.

Zawiesza się funkcjonowanie przystanku SZKOLNA 02.

Linia 727 będzie kursowała na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

709 dojedzie do targowiska

Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, w kolejnym etapie prac czasowo zlikwidowany zostanie przystanek „Szkolna 01″. W tym samym okresie rozpoczną się również roboty w ul. Dworcowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do al. Lotników. W związku z tym wszystkie autobusy linii 709, zarówno te, które obecnie kończą trasę na przystanku “Szkolna 01”, jak i te dojeżdżające do dworca PKP, zostaną skierowane na tymczasowy przystanek przy ul. Żytniej, w sąsiedztwie targowiska. Z zatoki przy ul. Żytniej linia 709 w kierunku Warszawy pojedzie ulicami Nadarzyńską i Dworcową, a dalej podstawową trasą przez ul. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego.

W etapie całkowitego zamknięcia ul. Puławskiej autobusy 709 będą kursowały w obu kierunkach ulicą Wojska Polskiego.

Mapa zmian trasy linii autobusowej 709 na okres prac remontowych
Mapa zmian trasy linii autobusowej 709 na okres prac remontowych

– Wiemy jak ważne jest dla mieszkańców połączenie do dworca, ale podczas przebudowy ul. Dworcowej linia 709 nie będzie mogła tam dojeżdżać. Przystanek przy targowisku znajduje się najbliżej jak to możliwe od dworca PKP. W kierunku Warszawy przystanek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z Nadarzyńską, w odległości 600 m od dworca PKP, można więc w miarę możliwości pokonać ten odcinek również pieszo – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz. – Połączenie dworca z centrum miasta będzie zapewnione dzięki liniom L, które pojadą od dworca PKP. Mam nadzieję, że nowa nawierzchnia drogi, chodnik i ścieżka rowerowa, które powstaną na kolejnym fragmencie ul. Dworcowej, zrekompensują mieszkańcom okresowe uciążliwości.

Po zakończeniu prac na ul. Puławskiej (planowany termin to połowa sierpnia), przystanek “Szkolna 01” będzie funkcjonował jak obecnie, czyli z tego przystanku będzie można udać się linią 709 w kierunku Warszawy, a co drugi kurs 709 dojedzie na ul. Żytnią.

Ze względu na lokalizację tymczasowego przystanku w ul. Żytniej, w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska, prosimy kierowców o szczególną uwagę i przestrzeganie oznakowania wprowadzającego czasową organizację ruchu w tym terenie.

Zmiany trasy obejmą też niektóre linie L. Szczegółowe informacje będą pojawiały się na naszej stronie oraz w komunikatach WTP.

Powiązane tematycznie:
– Zmiany w transporcie publicznym od 26 czerwca 2021