2 miliony dofinansowania na budowę świetlicy w Żabieńcu

844
wizualizacja świetlica żabieniec. na grafice pietrowy budynek z elewacją w kolorze drewna, w tle drzewa, przed dzieci.
wizualizacja UMiG Piaseczno

Budowa świetlicy sportowej w Żabieńcu dofinansowana z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dnia 2 czerwca 2023 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinasowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Żabieńcu przy ul. Leśnej 20 w ramach zadania budżetowego „Świetlica sportowa w Żabieńcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Gmina Piaseczno planuje realizację inwestycji polegającą na budowie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Żabieńcu przy ul. Leśnej. Przedmiotowa inwestycja jest przeznaczona do codziennego użytkowania przez kilku grup społecznych z sołectwa Żabieniec oraz sołectw w sąsiedztwie, ale docelowo może być użytkowana przez dużo szersze grono mieszkańców Mazowsza. Budynek będzie dawał możliwość spotkań grup senioralnych (w ramach aktywacji tej grupy społecznej na terenach wiejskich), dzieci i młodzieży w ramach działań świetlicowych oraz klubu sportowego (piłkarskiego) Jedność. Jest to jedyna taka inwestycja w tej części gminy. Dodatkowo położona w bezpośrednim sąsiedztwie Lasów Chojnowskich (Chojnowskiego parku Krajobrazowego), co daje jej szansę na organizowanie wydarzeń o większym potencjale. Obiekt zaprojektowany jest w sposób zapewniający swobodę wykorzystania poszczególnych pomieszczeń na dowolne zajęcia i spotkania, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Umożliwia organizację zajęć i wydarzeń o charakterze sportowym wykorzystującym potencjał obiektu, jak i sąsiedztwo lasu (wyścigi, biegi, rajdy itp.). Budynek projektowany jest jako energooszczędny z wykorzystaniem nowoczesnych zeroemisyjnych rozwiązań z zakresu pozyskiwanie energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku) oraz pompa ciepła zapewniająca źródło ciepła dla budynku (ogrzewanie oraz ciepła woda). Dodatkowo woda deszczowa z powierzchni utwardzonych i dachów będzie zbierana do zbiornika retencyjnego i wykorzystywana na potrzeby utrzymania boiska i terenów zielonych. Istotą potrzeby realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Żabieńca oraz sąsiednich okolic. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Koncepcja zakłada powstanie wielofunkcyjnego centrum sportowego, które rozpocznie nowy etap w bogatej historii klubu Jedności Żabieniec. Budynek świetlicy sportowej zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, z obszernym tarasem widokowym. Budynek wraz z infrastrukturą zewnętrzną stworzą atrakcyjne warunki do wychowywania kolejnych pokoleń piłkarskich w duchu sportowej rywalizacji. Nowy obiekt świetlicy będzie pełnił nie tylko rolę nowoczesnej siedziby klubu, ale również stanie się miejscem aktywizującym mieszkańców Piaseczna i okolic. Obszerna strefa rekreacyjna i taras widokowy stworzą atrakcyjną przestrzeń publiczną dostosowaną do potrzeb różnych grup użytkowników oraz umożliwią organizację licznych imprez plenerowych.

Ponadczasowa forma budynku oraz wysokiej jakości infrastruktura zewnętrzna, pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału terenu przez następne lata. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, obiekt wpisze się w wartościowy kontekst przyrodniczy w duchu zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość zadania wynosi 9 700 000,00 zł w tym 2 000 000,00 zł dofinansowania.

Realizacja zadania zostanie wykonana do dnia 30.11.2025 r.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną z Żabieńcu przy ul. Leśnej 20 w ramach zadania budżetowego „Świetlica sportowa w Żabieńcu” współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

25 lat Mazowsze