Dofinansowanie na ochronę powietrza na terenie gminy Piaseczno

161

Gmina Piaseczno pozyskała z budżetu samorządu województwa 116 250,00 zł na działania związane z ochroną powietrza.

W ramach kolejnej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2024”, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” zadanie Działania informacyjno-edukacyjne w gminie Piaseczno zostało pozytywnie zaopiniowane i dnia 14 marca 2024 r. została podpisana umowa dotacyjna.

Celem edukacji ekologicznej poprzez realizację powyższego zadania jest  kształtowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania powiązanymi kwestiami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Umożliwi to mieszkańcom gminy zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska. Pomoże w tworzeniu proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowaniu postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska. Dzięki szeregowi zaplanowanych działań upowszechnia będzie idea rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia, uwzględniając: edukację, pracę oraz wypoczynek.

Logo Mazowsze dla czystego powietrza