20 tys. zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024

191

14 marca 2024 r. w Starych Babicach zawarta została umowa pomiędzy Gminą Piaseczno, reprezentowaną przez II Zastępcę Burmistrza Piaseczna – Roberta Widza, a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Wiesława Raboszuka oraz Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Tomasza Krasowskiego.

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Piaseczno w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024″. Całkowita wartość zadania wyniesie 40 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków finansowych mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (zaczipowania) ich w CBDZOE (Centralnej Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych.

Mazowsze dla zwierząt logo