zakup i montaż ledowych lamp oświetleniowych
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

14 marca 2024 roku w Domu Kultury Stare Babice została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie „Zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno”.

Celem realizacji zadania jest zakup i montaż ledowych lamp oświetleniowych na terenie sołectw: Julianów, Józefosław, Złotokłos, Jazgarzew, Grochowa Pęchery i Henryków-Urocze.

Pomoc finansowa wynosi 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może 90 000 zł.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Prace realizacyjne muszą zostać zakończone do września 2024 r.

Mazowsze dla sołectw