Akademia Rodziny - bezpłatne rodzinne spotkania. Na zdjęciu pracownicy MGOPS Piaseczno.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie rusza Akademia Rodziny, czyli projekt mający na celu wspieranie rodzin z terenu naszej gminy w budowaniu oraz pielęgnowaniu wzajemnych relacji opartych na miłości, szacunku i zrozumieniu.

W programie bezpłatne rodzinne spotkania:
– warsztaty umiejętności wychowawczych z elementami szkoły dla rodziców
– konsultacje ze specjalistami dla rodziców i opiekunów (psycholog, pedagog, asystent rodziny, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień)
– pomoc w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży
– rodzinne warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpiecznego funkcjonowania w sieci
– zajęcia alternatywne służące rozwojowi zainteresowań: rodzinne zajęcia integracyjne, plenerowe gry i zabawy, twórcze warsztaty dla rodzin, escaperoom (pokój zagadek), gra terenowa dla rodzin z dziećmi

Kiedy?
lipiec – grudzień 2021 roku

Zapisy i informacje:
Tel.: (22) 750 33 08 (wew. 6)
736 344 575 (Marta)
666 973 189 (Radosław)
e-mail: akademia.rodziny@mgops.piaseczno.eu

Zapraszamy!