Alert Poziom III

521
Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie alertu smogowego
SmokePosiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie alertu smogowego

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia do dnia 19.11.2017 r.

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 10 17 listopad