Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 – zawyją syreny alarmowe

755
Syreny alarmowe na dachu Przystanku Kultura w Piasecznie
Syreny alarmowe - foto: Marcin Borkowski

Informujemy, że na podstawie rozkazu nr 39 Dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych z dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ćwiczeń taktyczno-specjalnych pk. RENEGADE/SAREX-19 w dniu 28 maja 2019 r. (terminy zapasowe 29 i 30 maja) w godz. 08:00 – 18.00 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania, w ramach którego zorganizowany będzie radiowy trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz praktyczne uruchomienie punktów alarmowych (syren).

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego syreny alarmowe będą uruchamiane centralnie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
 

 

1

 

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny –

modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

………………….. dla …………………………..

Znak żółty w

kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

 

2

 

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

………………….. dla …………………………..

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96).