Delegacja z Huanggang w Piasecznie w 2015 r.

1210
Delegacja z Huanggang w Piasecznie w 2015 r.
Delegacja z Huanggang w Piasecznie w 2015 r.

Przedstawiciele władz partnerskiego miasta Huanggang w Chinach gościli z krótką wizytą w Piasecznie.

Podczas swojego pobytu w Polsce goście z Chin spotkali się w Urzędzie Miasta z burmistrzem Zdzisławem Lisem, który przedstawił im prezentację dotyczącą Piaseczna i samorządu. – Jesteśmy pod wielkim wrażeniem waszego ładu przestrzennego, chcielibyśmy, aby nasze miasto rozwijało się w tak zrównoważony sposób – podkreślał stojący na czele delegacji Huang Liangzhang, wiceprzewodniczący komitetu konsultacyjnego w Huanggang.

Mimo że licząca ponad 7,5 mln mieszkańców gmina pod względem demograficznym i kulturowym znacząco różni się od Piaseczna, to oba samorządy stoją przed podobnymi wyzwaniami, choć oczywiście w innej skali. Leżące nad Jangcy – największą chińską rzeką – miasto Huanggang podobnie jak Piaseczno swój dynamiczny rozwój przeżywa w ostatnich latach. Na jego obszarze są zlokalizowane liczne zakłady przemysłowe, miasto intensywnie się rozbudowuje, zaś władze ponad połowę budżetu przeznaczają na zadania oświatowe.

Obecnie z wizytą w Huanggang przebywa delegacja Rady Miejskiej w Piasecznie, która została zaproszona przez stronę chińską z okazji piątej rocznicy podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastami. Z kolei na początku maja do Piaseczna przyjedzie piętnastoosobowa drużyna pływacka z Huanggang, która na zaproszenie sekcji pływackiej MKS Piaseczno weźmie udział w międzynarodowych zawodach z okazji 15-lecia istnienia naszej sekcji i basenu w Piasecznie. Współpraca gminy Piaseczno z Chinami trwa już kilka lat. W 2013 r. występ muzyków i tancerzy z uniwersytetu w Huanggang był ozdobą piaseczyńskiego Pikniku Rodzinnego. W 2012 r. muzycy z Centrum Kultury brali udział w dużym festiwalu kulturalnym w Huanggang, a rok wcześniej nasza gmina gościła tradycyjny chiński teatr i grupę pokazową Kung-Fu.