Dofinansowanie budowy świetlicy w Głoskowie-Letnisku

754
Wizualizacja świetlicy w Głoskowie-Letnisku
wizualizacja - biuro projektowe OMNI architekci z Warszawy

Budowa świetlicy sportowej w Głoskowie-Letnisku dofinansowana z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dnia 2 czerwca 2023 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę o dofinasowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa świetlicy przy ul. Ogrodowej w miejscowości Głosków-Letnisko wraz z dostarczeniem świadectwa charakterystyki budynku i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków-Letnisko” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym m.in. wykonanie niezbędnych rozbiórek i wycinki drzew, budowa muru oporowego, boiska, ogrodzenia i piłkochwytów, instalacji doziemnej nN, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, doziemnej instalacji oświetlenia terenu, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, doziemnej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem i studnią zaworową  kanalizacji podciśnieniowej, zewnętrznej instalacji deszczowej, szczelnego zbiornika na wody opadowe) oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja rozpoczęła się 3 października 2022 r. Tego dnia podpisano umowę z wykonawcą.

Z inwestycji korzystać będą różne grupy społeczne z sołectwa Głosków-Letnisko, ale docelowo może być użytkowana w dużo szerszym gronie mieszkańców gminy. Nowoczesna bryła budynku po wybudowaniu ma pełnić funkcję placówki wsparcia dziennego, a w założeniu budynek świetlicy ma służyć mieszkańcom Głoskowa-Letnisko. Wewnątrz zaprojektowano trzy sale, w tym jedną dla seniorów, salę do zajęć sportowo-ruchowych i salę przeznaczoną na warsztaty terapii zajęciowej. Między salą zajęciową a salą WTZ zaprojektowano mobilną ścianę akustyczną, po złożeniu której w razie potrzeby można uzyskać jedno większe pomieszczenie. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się podczas spotkań mieszkańców i różnego rodzaju uroczystości. Powstanie także kuchnia (cateringowa), pomieszczenie socjalne, porządkowe oraz pomieszczenie administracyjne. Standard energetyczny budynku będzie spełniał bardzo rygorystyczne normy. Ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi, stropu i właściwości okien i drzwi będą energooszczędne. Budynek świetlicy w Głoskowie-Letnisku będzie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i o ograniczonej mobilności.

Na zewnątrz powstanie boisko wielofunkcyjne ogrodzone piłkochwytami, miejsce wypoczynku dla seniorów, plac zabaw dla najmłodszych oraz strefa dla młodzieży, tj. boisko do koszykówki i tor do jazdy na rolkach. Zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlona, bezpieczna, ogrodzona, a zaprojektowana zieleń ma stworzyć parkowy charakter przestrzeni oraz wprowadzić barierę akustyczną pomiędzy boiskiem, a sąsiadującymi działkami. Nie zapomniano o rowerzystach, dla których przewidziano wiatę ze stojakami na rowery, a dla zmotoryzowanych dostępne będą miejsca postojowe zlokalizowane od ul. Ogrodowej.

Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacji dożynek, festynów, zabaw integracyjnych, zabaw sportowych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka itp. Wzrośnie także standard pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 287 233,07 zł, w tym 2 000 000,00 zł dofinansowania.

Realizacja zadania zostanie wykonana do dnia 05.02.2024 r.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju - logoZadanie pn. „Budowa świetlicy przy ul. Ogrodowej w miejscowości Głosków Letnisko wraz z dostarczeniem świadectwa charakterystyki budynku prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko” współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

25 lat Mazowsze