Dofinansowanie dla Młodzieżowej Rady Gminy

1362

12 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 121/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

W ramach Instrumentu złożony przez Miasto i Gminę Piaseczno wniosek, na realizację zadania pn. Piaseczno dla młodzieży w ramach zadania Działania Młodzieżowej Rady Gminy, został wybrany do udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20.700,00 zł.

Celem programu jest poprawa jakości i wzmocnienie działania młodzieżowych rad z terenu województwa mazowieckiego oraz pozyskanie przez beneficjentów środków finansowych na powołanie tego typu rady w 2022 r.

W efekcie realizacji projektu wzrośnie poziom zaangażowania obywatelskiego młodzieży, rozpoznawalność młodzieżowej rady i poziom wiedzy o jej funkcjonowaniu wśród mieszkańców gminy. Rozwinie się współpraca młodzieżowej rady z lokalnym samorządem oraz poczucie sprawczości młodzieży w zakresie współdecydowania o sprawach gminy. Wzmocnione zostaną  kompetencje organizatorskie i liderskie członków młodzieżowej rady oraz ich umiejętności w zakresie planowania i realizowania inicjatyw społecznych.