Dofinansowanie na zieleń w pasie ulic w Gminie Piaseczno

1630

Zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2021r. umową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza” Gmina Piaseczno realizuje projekt przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Pomocą finansową zostały objęte następujące elementy: sadzenie roślin, zakup i dostawa roślin, wykończenie powierzchni na odcinku od ul. od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Natomiast na odcinku od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza w ramach projektu zakupiono roślinność do posadzenia w pasie ulic.

W ramach projektu modernizacji ulic, zaproponowano nowe, alejowe nasadzenia drzew, oraz zwarte powierzchnie krzewów okrywowych, a w przestrzeniach skwerów oraz w sąsiedztwie ławek i przystanków autobusowych, także rabaty skomponowane z ozdobnych traw i bylin, roślin cebulowych. Dzięki nowym pasmom zieleni odseparowano ruch kołowy i rowerowy od ruchu pieszego i funkcji parkingowych.

Dzięki takim zabiegom wzbogacona i uporządkowana przestrzeń miejska zyskała cechy reprezentacyjne oraz uzyskała oprawę z atrakcyjnie skomponowanej, wielopiętrowej szaty roślinnej. Podniesiona została w ten sposób ranga oraz jakość użytkowa przestrzeni publicznych towarzyszących głównej części miasta, stanowiąc ją jednocześnie bardziej bezpieczną i komfortową dla użytkowników.

Zieleń wysoka stanowi naturalną ochronę przed wiatrem. Drzewa posadzone w odpowiedniej ilości obniżają temperaturę panującą w mieście podczas miesięcy letnich, poprzez ocienienie powierzchni utwardzonych i elewacji budynków. Dzięki transpiracji drzewa i krzewy podnoszą wilgotność powietrza. Gęste kobierce roślinności okrywowej znacznie lepiej chronią glebę przed nadmiernym wysychaniem spowodowanym działalnością wiatru i temperatury. Jednocześnie chronią strukturę gleby zapobiegając jej powierzchniowemu zagęszczaniu.

Nieoceniona jest też rola roślin, które stanowią schronienie i bazę pokarmową dla licznych drobnych zwierząt, zwłaszcza owadów i ptaków.

Ponadto pasy zieleni wytłumiają hałas, a rozbicie dużych powierzchni utwardzeń, pasami zieleni lub nawierzchniami przepuszczalnymi, poprawia bilans wodny poprzez zmniejszenie spływu powierzchniowego. Dodatkowo zastosowanie podłoży strukturalnych w zasięgu systemów korzeniowych istniejących drzew pozwala, dzięki porowatości tych podłoży, na retencjonowanie znacznie większych ilości wód opadowych pod powierzchnią dróg i chodników.

W projekcie wykonawczym rewitalizacji ulic zostały zastosowane odpowiednie gatunki, odporne na klimat miejski, tzn. suszę, wysokie temperatury, zasolenie, o małych wymaganiach siedliskowych.

Zrealizowano zakładany cel programu, jakim jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu.

Całkowita wartość projektu: 543 886,71 zł

Koszty kwalifikowalne: 325 899,41 zł

Dofinansowanie: 162 949,00 zł

Zadanie pn. „Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.