Dotacja dla sołectw

2754

Gmina Piaseczno podpisała dwie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Program to nowa inicjatywa, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2017 r. Ideą jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Każda gmina z terenu województwa mazowieckiego mogła zgłosić maksymalnie dwa wnioski, starając się o dofinansowanie wskazanych zadań. Kwota dotacji możliwa do uzyskania wynosiła 10 tys zł na jedno zadanie. W tym roku na program przeznaczono 6 mln zł.

Gmina Piaseczno pozyskała środki w wysokości 20 tys. zł na dwa zadania:

1) Zakup, dostawa i montaż piramidy linowej na placu zabaw na terenie placu sołeckiego we wsi Henryków-Urocze,

2) Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.

Piramida linowa będzie uzupełnieniem istniejącego wyposażenia placu zabaw. Korzystają z niego nie tylko dzieci zamieszkałe w Henrykowie-Uroczu, lecz także w okolicznych miejscowościach, plac cieszy się dużą popularnością. Wszystkie wspólne aktywności przyczyniają się do integracji młodego pokolenia, także starszych, którzy przyprowadzają na plac zabaw swoje dzieci. Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, sołectwo organizuje zabawy, wydarzenia i imprezy dla mieszkańców, przede wszystkim dla dzieci.

Realizowane zadania przyczyniają się do większej integracji mieszkańców sołectwa, wspierają rozwój oddolnych inicjatyw.

MIAS Mazowsze_logotyp programu
MIAS Mazowsze_logotyp programu