Ilustracja Piaseczyńska Rada Kobiet

Piaseczyńska Rada Kobiet, organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, rozpoczyna drugą kadencję.

Powołana 8 marca 2019 r. Piaseczyńska Rada Kobiet zajmuje się integracją i wspieraniem kobiet oraz reprezentowaniem ich spraw w gminie Piaseczno. Rada, która pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, właśnie rozpoczyna drugą kadencję. Członkiniami PRK zostały: Magdalena Bogusławska, Beata Dobrowolska, Iwona Jackowicz, Ewa Kacak-Niemczuk, Jolanta Koszada, Liliana Kozielska, Hanna Kułakowska-Michalak, Małgorzata Kurtyka-Kozioł, Patrycja Misztal, Katarzyna Szczepańska, Bożena Tlatlik-Gierszewska, Wioletta Urban, Beata Walczak, Ewa Zackiewicz-Madejska, Dorota Zając i Krystyna Zwolińska.

„Piaseczyńska Rada Kobiet promuje kobiecą perspektywę świata, tak aby każda z nas mogła być dumna ze swojej kobiecości, czuć się dobrze ze sobą i swobodnie dzielić się swoimi poglądami” – piszą o swojej działalności członkinie PRK.

Podczas pierwszego posiedzenia drugiej kadencji wybrane zostało prezydium w składzie: Ewa Kacak-Niemczuk – przewodnicząca, Magdalena Bogusławska – wiceprzewodnicząca oraz Katarzyna Szczepańska – sekretarz.

Nowa Piaseczyńska Rada Kobiet planuje kontynuację projektów z pierwszej kadencji, działania adresowane i nastawione na współpracę z obywatelkami Ukrainy oraz wydarzenia z okazji Dnia Matki.