Dyżury kasy urzędu dla wypłat 500+

2085
Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, foto: Marcin Borkowski
Kasa w UMiG Piaseczno, foto: Marcin Borkowski

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami dotyczącymi obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno informujemy, iż wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500 plus w kasie Urzędu odbędą się w miesiącu marcu 2020 r. w następujących terminach:

24.03.2020 r. (wtorek) wypłata dotyczy zakresu literowego A-K
kasa czynna w godzinach 16:30 – 17:30
dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-J
kasa czynna w godzinach 17:30 – 18:30
dla osób, których nazwiska zaczynają się na literę K

26.03.2020 r. (czwartek) wypłata dotyczy zakresu literowego L-Ż
kasa czynna w godzinach 16:30 – 17:30
dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery L-P
kasa czynna w godzinach 17:30 – 18:30
dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery R-Ż

Jednocześnie informujemy, iż ograniczamy od miesiąca kwietnia 2020 r. możliwość wypłaty świadczeń w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
W związku z powyższym proponujemy formę przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy.

W sprawie informacji związanych ze zmianą formy płatności prosimy o kontakt z Wydziałem Świadczeń Społecznych:

tel. 22 70-17-547 lub e-mail s.rodzinne@piaseczno.eu

Naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych