Erasmus+ uczymy się języka rosyjskiego aktywnie

771
Erasmus+ uczymy się języka rosyjskiego
foto: Marcin Borkowski

5 grudnia 2018 roku w urzędzie gościliśmy uczniów i nauczycieli z Litwy, Łotwy i Czech oraz młodzież i koordynatorów ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym, która bierze udział w programie unijnym Erasmus+ pt.: “Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie” – “We learn Russian actively”.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych u uczniów uczęszczających na lekcje języka rosyjskiego. Podczas realizacji projektu szkoła chce poszerzyć wiedzę uczniów na temat geografii, literatury dziecięcej i tradycji kulinarnych państw partnerskich. Wykonanie części zadań projektowych, będzie wymagało od uczniów zapoznania się z wybranymi narzędziami TIK (m.in. Storyjumper, Padlet, Kahoot) i wykorzystania ich w praktyce.

Nauczycielom realizacja projektu Erasmus+ pozwoli na wzbogacenie warsztatu pracy i wymianę doświadczeń. Szkoła chce poszerzyć ofertę edukacyjną, nie tylko poprzez wprowadzenie do procesu nauczania języka rosyjskiego tematów wykraczających poza podstawę programową, ale także poprzez możliwość kontaktu z innymi użytkownikami języka rosyjskiego. W ten sposób, planowane jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

erasmusW czasie realizacji projektu Erasmus+, szkoła będzie musiała przygotować szereg zadań mających na celu prezentację tradycji i polskiej kultury, dzięki czemu dzieci będą uczyć się języka w sposób aktywny. Będą wraz z uczniami ze szkół partnerskich grać w zabawy podwórkowe, inscenizować rosyjskie przysłowia, śpiewać, rozwiązywać zagadki, recytować wierszyki łamiące języki.

W ramach projektu nauczyciele wraz z uczniami będą wyjeżdżać do szkół partnerskich. Pierwsze spotkanie projektowe odbywa się właśnie w grudniu 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym. W 2019 roku szkoła weźmie udział w dwóch wyjazdach. W maju odwiedzą szkołę na Litwie w miejscowości Alytus, a jesienią wybiorą się do miasta Beneszow położonego w Czechach. Ostatnią podsumowującą współpracę wizytę zaplanowano na maj 2020 roku. Uczestnicy projektu spotkają się na Łotwie w mieście Saldus. Więcej informacji na stronie szkoły: www.spzalesiegorne.pl/erasmusplus