Kiss&Ride docenione w Konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

958
Konkurs BRD- zdjęciu czterech mężczyzn i dwie kobiety na scenie.
Konkurs BRD / foto Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Gmina Piaseczno znalazła się w finałowej trójce instytucji publicznych ubiegających się o tytuł Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu docenili nasze strefy Kiss&Ride utworzone w sąsiedztwie gminnych szkół.

Gmina Piaseczno konsekwentnie od 2018 roku realizuje programu poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie szkół. Stworzone zostały strefy uspokojonego ruchu, skrzyżowania i przejścia dla pieszych na wyniesieniu, wprowadzono zmiany organizacji ruchu, w tym drogi jednokierunkowe czy ograniczenia prędkości. Przy wszystkich szkołach podstawowych, w których inwestycje zostały już zrealizowane, wyznaczone zostały również strefy Kiss& Ride, gdzie bezpiecznie można zatrzymać samochód i pożegnać dziecko. Samorząd przebudowuje również drogi w sąsiedztwie szkół, uzupełniając infrastrukturę o ścieżki rowerowe i bezpieczne ciągi piesze.

K&R szkoła Józefosław
K&R przy szkole w Józefosławiu / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Pierwsza strefa K&R powstała w 2019 r. przy największej gminnej szkole – w Józefosławiu. Na ulicy Spacerowej rodzice dowożący dzieci do szkoły samochodem mogą zatrzymać się na 2 minuty, pożegnać dziecko i odjechać. Kolejne takie strefy powstały w ramach zmiany organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa przy szkołach w Zalesiu Górnym oraz Chylicach. Miejsca pozwalające na krótki postój w celu wysadzenia dziecka z samochodu zostały wyznaczone również przy miejskich szkołach – SP4 w Centrum Edukacyjno-Medialnym w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II, SP 1 przy ul. Świętojańskiej a także przy SP2 – na al. Kasztanów oraz ul. Jesionowej. W ostatnim czasie zakończyła się realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo przy kolejnych trzech wiejskich szkołach – w Głoskowie, Złotokłosie i Jazgarzewie. Przy każdej z nich również wyznaczone zostały strefy Kiss&Ride. Ostatnia gminną szkołą, która czeka na zmianę organizacji ruchu, w tym wyznaczenie strefy K&R, jest SP 3 w Piasecznie. Do końca bieżącego roku ma być gotowy projekt tej inwestycji.

Złotokłos organizacja ruchu (3)
K&R przy szkole w Złotokłosie / foto Maciej Wesołowski

Nasze działania w tym zakresie zostały wyróżnione w konkursie organizowanym od 2010 przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z Krajową Radą BRD. W tegorocznej, trzynastej już edycji konkursu, Gmina Piaseczno znalazła się obok Uczelni Łazarskiego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie (laureat) wśród trzech nominowanych w kategorii Instytucja Publiczna Roku. Konkurs o tytuł Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu promowanie i nagradzanie osób i inicjatyw, które podejmowane są w różnych obszarach kraju i skupiają się na podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: Osoba, Projekt Medialny, Firma, Organizacja Pozarządowa oraz Instytucja Publiczna.

 

Powiązane tematycznie: