Oceń koncepcję prac konkursowych na Centrum Sportu

2437
1) Dzień montażu wystawy plenerowej na ogrodzeniu
foto: Adam Jakubiak, Wydział UTP

Przy ulicy Chyliczkowskiej pod koniec listopada zainstalowana została wystawa plenerowa trzech najlepszych prac konkursowych na koncepcję dla tego obiektu.

Zainteresowani mieszkańcy mogą z bliska zapoznać się z pomysłami studentów na zagospodarowanie terenu dawnej plantacji porzeczek, który Gminy Piaseczno nieodpłatnie nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnej, z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne.

Pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu oraz wystawy był Wydział Urbanistyki i Architektury.

Wyniki, zgodnie z regulaminem konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn.: “Koncepcja budowy Centrum Sportu w Piasecznie”, w wersji on-line można obejrzeć na stronie Gminy Piaseczno: piaseczno.eu/wyniki-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego

Na planszach zostały zaprezentowane trzy najlepsze prace studentów z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, zgodnie z kolejnością, według opinii komisji konkursowej:

I miejsce = praca nr 6 (autor Javier Rosa Corral)

II miejsce = praca nr 15 (autor Vitaliy Humenyuk)

III miejsce = praca nr 14 (autor Rafał Pędrasik)

Nad pomysłowością, starannością oraz kreatywnością uczestników można dyskutować mając na uwadze miejsce docelowej przyszłej inwestycji gminy. Każda z prac wyraża się oryginalnością, a dzięki lokalizacji tymczasowej wystawy plenerowej można zobaczyć oczami wyobraźni przyszłe zagospodarowanie terenu.

Należy mieć na uwadze, że są to jedynie prace konkursowe, a docelowa inwestycja może się znacznie różnić od zaprezentowanych koncepcyjnych rozwiązań. Pomimo wszystko zachęcamy do udziału w krótkiej anonimowej ankiecie dotyczącej Państwa opinii na temat zaprezentowanych prac.

Ankieta: piaseczno.eu/ankiety/index.php?sid=72297
Termin wypełniania ankiet do 16 grudnia 2018 r.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno w celu oceny opinii publicznej.

Konkurs odbył się dzięki porozumieniu Gminy Piaseczno z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. ze zmianami, co jest przykładem dobrej współpracy samorządu z uczelniami wyższymi.

W nocy wystawa plenerowa jest dobrze widoczna z aut stojących w wieczornym korku w stronę miasta na ul. Chyliczkowskiej
foto: Piotr Kalbarczyk, Wydział UiA