Koncepcja zagospodarowania terenów wokół dworca PKP w Piasecznie – Miasto jako miejsce do życia

5480
Koncepcja zagospodarowania terenów wokół dworca PKP w Piasecznie

W 2019 roku w ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i wykonane przez studentów z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ze specjalizacji: AiU2 – Architektura i Urbanistyka 2 – Miasto jako miejsce do życia, w ramach projektu semestralnego.

Podczas dwóch miesięcy studenci z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej intensywnie pracowali w celu lepszego zrozumienia tego, jak funkcjonuje miasto. Podczas licznych spotkań warsztatowych w Piasecznie mogli spojrzeć na miasto pod różnymi kątami. Analizując sieci dróg, czy też dostępność komunikacji publicznej,byli w stanie zrozumieć codzienne funkcjonowanie mieszkańców – to, które ulice są najważniejsze i gdzie znajdują się najbardziej uczęszczane przystanki. Ich analizy, pomogły im zrozumieć topografię terenu i wynikające z tego możliwości i bariery nowego zagospodarowania terenów wokół Dworca PKP. Analiza funkcjonalna pozwoliła znaleźć możliwe powiązania oraz dalszy rozwój miasta pod różnymi aspektami. Wszystkie dokonane obserwacje i rozmowy z przedstawicielami urzędu miasta oraz użytkownikami dworca PKP przyczyniły się do powstania poniższych analiz i koncepcji projektowych.

Opiekę merytoryczną nad studentami sprawowali: dr inż. arch. Małgorzata Mirecka (pomysłodawczyni warsztatów), dr inż. arch. Tomasz Majda, dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW,przy pomocy mgr inż. Judyty Wesołowskiej i mgr inż. arch. Dominiki Ropek. Ze strony Urzędu cenne uwagi przekazywali pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury, szczególnie Pani mgr inż. arch. Kinga Socha. Urząd Miasta i Gminy zapewnił również miejsca do pracy dla studentów i jest organizatorem wystawy i wydarzeń jej towarzyszących.

Każdy z przedstawionych projektów obrazuje inne podejście do zadanego tematu. Efekty końcowe ich pracy znajdują się na planszach. Możecie Państwo zobaczyć ich wizje na ponowne zagospodarowanie terenów wokół dworca PKP w Piasecznie.

Choć mamy do czynienia z czterema odrębnymi podejściami do tematu, każda z prac, pokazuje jak bardzo atrakcyjnym terenem może się stać się obszar wokół dworca.

Przygotowano łącznie 4 opracowania studenckie.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą koncepcji zagospodarowania terenów wokół dworca PKP w Piasecznie – Miasto jako miejsce do życia.