Konferencja „Obiekty zabytkowe w Piasecznie. O historii i przyszłości”

2024

Zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie podsumowujące prace badawcze prowadzone w 2018 roku na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich oraz w obiektach zabytkowych w Piasecznie, które odbędzie się 20 września o godzinie 17.00 w Ratuszu.

O konferencji
Centrum Kultury w Piasecznie wraz z Gminą Piaseczno we współpracy z Powiatem Piaseczyńskim i Piaseczyńskim Klubem Poszukiwaczy Historii organizuje konferencję pt. „Obiekty zabytkowe w Piasecznie. O historii i przyszłości”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Pierwsza edycja konferencji dedykowana jest badaniom prowadzonym na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. W 2018 r. na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich przeprowadzone zostały bezinwazyjne badania archeologiczne oraz badania historyczno-architektoniczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Gminę Piaseczno. Objęły one teren parku oraz zabytkowy dworek „Poniatówkę. Badania przyniosły interesujące, istotne dla historii miasta ustalenia.

Konferencja ma na celu zapoznanie mieszkańców z wynikami przeprowadzonych badań, przybliżenie historii obiektów zabytkowych, zapoznanie z działaniami prowadzonymi na rzecz zabytków oraz planami na wykorzystanie ich w przyszłości.

W programie przewidziano:

• referaty historyczne:
Andrzej Gałkowski, Sebastian Bryciński – „Pałac Myśliwski Augusta III Sasa w Piasecznie oraz pobyty Augusta III Sasa w Piasecznie na podstawie kwerendy w zbiorach drezdeńskich.”
Piotr Skowroński /Muzeum – Łazienki Królewskie, Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską/ – “Od 23 lat służący mi ten człowiek nigdy najmniejszego pozoru fałszu, złośliwości nie okazał” – Franciszek Ryx, kamerdyner Stanisława Augusta, starosta piaseczyński
mgr inż. Dorota Pape – „Przemiany kompozycyjno-przestrzenne terenu dzisiejszego Parku w Piasecznie od czasów saskich do II wojny Światowej”

• referaty podsumowujące wyniki badań.:
dr inż. arch. Marek Barański – Od “Poniatówki” do domu Starosty Piaseczyńskiego
dr inż. Marek Barański, mgr inż. arch. Paweł Kinsner – Adaptacja dworku piaseczyńskiego przez hr. Cecylię Plater Zyberk
mgr Krystyna Kraśniewska – Rzeźba Fortuny w dworku piaseczyńskim
Krzysztof Rzepiński, Michał Rzepiński /Revelare/ – „Wyniki bezinwazyjnych badań archeologicznych prowadzonych na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich”, „Pałac i jego pozostałości we współczesnej infrastrukturze”,

• wystąpienia dotyczące ochrony zabytków i planów związanych z obiektami historycznymi:
przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
przedstawiciel Powiatu Piaseczyńskiego: Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski
przedstawiciele Gminy Piaseczno: I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz Piotr Kalbarczyk – Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami/Wydział Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno