„Nie dla czadu”

1565

Tlenek węgla, inaczej zwany czadem, to gaz silnie trujący. Bezbarwny i bezwonny cichy zabójca powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw.

Jego potencjalne źródła to kominki, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Dlatego najwięcej interwencji związanych z zatruciem tlenkiem węgla ma miejsce w tzw. sezonie grzewczym.

Gmina Piaseczno biorąc udział w akcji „Nie dla czadu”, postanowiła przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działania edukacyjne i informacyjne.
Gmina zaprosiła do współpracy w akcji Ochotniczą Straż Pożarną z Jazgarzewa, która przygotowała kampanię skierowaną do naszych mieszkańców. W jej ramach przygotowano plakat i ulotki, przeprowadzone zostanie także szkolenie dla wychowawców klas 4–7 oraz 2–3 oddziałów gimnazjalnych we wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych naszej gminy. Przeszkoleni wychowawcy na bazie otrzymanych materiałów i wiadomości przeprowadzą z dziećmi lekcje wychowawcze o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą czad.

16 listopada szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

-Mamy nadzieję, że kampania trafi do jak najszerszego grona odbiorców i uwrażliwi zarówno dzieci, jak i dorosłych na zagrożenie, jakim może być czad. Dziękuję dyrekcji szkół za możliwość przeprowadzenia akcji w ich placówkach, nauczycielom za zaangażowanie, a strażakom za włożoną pracę i wysiłek – mówi Hanna Kułakowska – Michalak, Zastępca Burmistrza.

Przypominamy, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce 100 osób, a blisko 2 000 ulega podtruciu. W ciągu ostatnich dwóch lat w powiecie piaseczyńskim doszło do kilkudziesięciu zdarzeń związanych z obecnością czadu.
Już dziś zachęcamy mieszkańców do instalowania w domu czujników czadu. To proste urządzenie może uratować czyjeś życie!